Informace č.: 21 - 2019 (Průkazy OZP + tzv. "bílý program")

Vážení přátelé,

v informaci č. 18/2019 jsme vás informovali o připravované změně zdravotnických prostředků, které budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nyní zasedá pracovní komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Členem této komise je i NRZP ČR. Velmi intenzivně jednáme o tzv. „bílém programu“. O tomto jednání jsme vás již informovali a požádali jsme vás o vaši aktivitu, abyste oslovovali ministerstvo zdravotnictví svými dopisy a vysvětlovali jim, jak důležité je, aby se i nadále platily tyto zdravotní prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

 

V informaci č. 19/2019 jsme vás podrobně informovali o potížích s prodlužováním platnosti průkazu ZTP a ZTP/P. NRZP ČR připravila pozměňovací návrh k zákonu č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Novela tohoto zákona je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně jako tisk 267. Navrhujeme, aby v případech, kdy je trvale platný zdravotní posudek a končí pouze administrativní platnost průkazů ZTP nebo ZTP/P, aby Úřad práce ČR byl povinen v termínu ukončení platnosti průkazu vydat nový. V případech, kdy s administrativním ukončením platnosti průkazu OZP končí i platnost zdravotního posouzení navrhujeme, aby Úřad práce, po dobu správního řízení, vydal potvrzení o platnosti dosavadního průkazu OZP. Byly bychom rádi, kdyby se tato změna ještě dostala do projednávané novely zákona, která je v Poslanecké sněmovně.

 

Vážení přátelé, v této souvislosti jsme vás požádali o vaše zkušenosti s nedodržováním lhůt při správním řízení o průkazech OZP, případně o zkušenosti, kdy Úřad práce odmítl převzít žádost o prodloužení platnosti průkazu dříve, než 60 dní před ukončením platnosti s tím, že vyhrožoval klientům, že v takovém případě jim bude vydáno zamítavé stanovisko. Zjistili jsme, že velmi souhlasně komentujete naše počínání v této věci na facebooku NRZP ČR. My však potřebujeme, abyste nám psali konkrétní příběhy i se spojením na vás a případným souhlasem k mediálnímu využití. Potřebujeme vyvolat veřejnou diskusi nad tímto tématem, protože se nemůžeme smířit s tím, že stát v této věci velmi selhává.

 

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám poděkovali za spolupráci. Věříme, že budete ve výše uvedených věcech aktivní. Přejeme vám krásné prožití velikonočních svátků.

 

Přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel