Informace č.: 93 - 2018 (Výzva k podpoře zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna bude v příštím týdnu hlasovat o senátní novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. To je ten návrh, který zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni míry závislosti na 19 200,- korun. K tomuto tisku podalo osm poslankyň a poslanců pozměňovací návrhy, a to velmi rozdílných, které naleznete na tomto odkazu: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=160&CT1=5

Nejpřijatelnějším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka, který navrhuje zvýšit příspěvek na péči ve III. stupni míry závislosti o 4000,- korun, to je na 12 800,- korun, u dětí z 9 900,- na 13 900,- korun. U IV. stupně ponechává zvýšení na 19 200,- korun. Pan poslanec Roman Sklenák stanoví účinnost u příspěvku ve IV. stupni prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a u III. stupně stanoví účinnost dnem 1. července 2019. U IV. stupně je odložena účinnost na druhý měsíc z důvodů praktických, aby bylo možné vůbec změnu provést. Úřady práce budou muset jednak oznámit klientům zvýšení částky a také budou muset technicky upravit výplatu dávky, což si vyžádá nějaký čas. 

Situace v Poslanecké sněmovně není vůbec přehledná a nelze přesně odhadnout, jak celé hlasování o pozměňovacích návrzích dopadne. Poměrně velkou podporu má návrh paní poslankyně Lenky Dražilové z ANO, která navrhuje zvýšit příspěvek na péči ve IV. stupni míry závislosti o 4000,- korun na 17 200,- korun a příspěvek na péči ve III. stupni o 3000,- korun na 11 800,- korun s tím, že u dětí činí tato částka 12 900,- korun. 

NRZP ČR se snaží jednat se všemi poslaneckými kluby, abychom získali dostatečnou podporu pro návrh pana poslance Romana Sklenáka. 

Vážení přátelé, dovoluji si Vás požádat, abyste psali jednotlivým poslankyním a poslancům a požádali je, aby hlasovali pro pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka. Víme již, že některé kluby tento návrh podpoří, ale je nutné získat co největší podporu, aby návrh skutečně prošel. Důležitým aspektem argumentace je, že rozdíl v péči mezi III. a IV. stupněm míry závislosti je velmi nezřetelný. Často je to tak, že některé osoby mají přiznaný III. stupeň příspěvku na péči proto, že nemají snížené kognitivní funkce, ale z hlediska péče je potřeba stejná jako u IV. stupně. Tím, že se odkládá účinnost zvýšení příspěvku ve III. stupni od 1. 7. 2019 a také tím, že se téměř o dva měsíce odkládá zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni, se výrazně snižují výdaje státního rozpočtu v příštím roce na toto zvýšení, a to až o dvě miliardy korun. Proto by to neměl být rozpočtový problém. 

Vážení přátelé,

věřím, že budete psát jednotlivým poslaneckým klubům a pomůžete nám v prosazování výše uvedeného návrhu. Pokud neprojde tento návrh, tak nelze vůbec předjímat, který návrh bude schválen. 

Přeji Vám všechno dobré a těším se na další spolupráci. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel