Informace č.: 77 - 2018 (Návrh zákona o rychlosti vozíků)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Návrh zákona podali poslanci ČSSD na podnět spolku CZEPA. 

Návrh zákona je zcela jednoduchý, mění se pouze povolená rychlost u elektrických invalidních vozíků z rychlosti 6 km v hodině na rychlost 15 km v hodině. Víme, že toto je velmi kontroverzní návrh, protože část lidí se zdravotním postižením tento návrh vítá, druhá část, to je ti lidé, kteří nepoužívají EIV, se domnívají, že to může být rychlost až nebezpečná. V důvodové zprávě jsou důvody, proč se tento návrh podává. Základním důvodem je skutečnost, že, pokud by nedošlo ke změně zákona, tak všechny vozíky, které by byly konstrukčně schopné vyšší rychlosti než 6km/hod by měly být evidovány jako motorová vozidla. Domníváme se, že rychlost 15km/hod je rychlost poměrně veliká, a to na úrovni běhu osoby ve věku 10 let. Vzhledem k nerovnostem povrchu, skutečnosti, že vozíky jezdí především po chodníku, kde je hustý provoz, ale i vzhledem k tomu, že vozíky často řídí lidé s poruchou motoriky, a také lidé, kteří mají omezenou právní subjektivitu, považujeme za důležité, aby došlo k nějakému kompromisu. 

Vážení přátelé, proto Vám posíláme tento poslanecký návrh a prosíme Vás o Vaše názory na tento problém. Podle nich potom budeme jednat s poslanci o případném kompromisu. 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel