Informace č. 57 - 2018 (Připomínky k novele zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem naleznete novelu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018, v návaznosti na usnesení vlády č. 377 ze dne 13. června 2018, kterým bylo uloženo zabezpečit realizaci 1. etapy elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění.

 

Návrh zákona se týká problematiky provádění nemocenského pojištění a obsahuje v sobě tři hlavní opatření:

•           zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti,

•           změna podmínek, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil,

•           zkrácení lhůty pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste Vaše případné pozměňovací návrhy poslali nejpozději do pátku 27. 7. 2018 na adresu .

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel