Informace č.: 13 - 2018 (Projednávání novely zákoníku práce a zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera projednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera, kterým se novelizuje zákoník práce. Tuto novelu zákona připravila NRZP ČR a řeší problematiku náhrad mzdy při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v souvislosti se zvyšováním minimální mzdy. U příjemců I. a II. stupně, kteří jsou evidováni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, se započítává fiktivní příjem ve výši minimální mzdy. O tuto částku se příjemcům rent snižují náhrady mzdy. 

Náš návrh spočívá v tom, že by se výše minimální mzdy započítávala ve výši, která byla v době přiznání invalidního důchodu. To znamená, že při dalším zvyšování minimální mzdy by se u rent nezvyšovala. Výbor pro sociální politiku projednávání zákona přerušil s tím, že se počká na Vládní návrh zákona, který je již v Poslanecké sněmovně a řeší také výplatu rent u ozbrojených složek, to je u policie, hasičů a vojáků z povolání. Vládní návrh by měl být projednán ve zkráceném čtení. To je podle § 90, odst. 2, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pokud tomu tak bude, tak je výhodné skutečně počkat na jednání o Vládním návrhu, protože by se celý proces projednávání zákona urychlil. Jednání na Výboru se také účastnili horníci z Ostravska, kteří právě na současnou podobu způsobu vyplácení rent velmi doplácejí, a tudíž velmi uvítali poslanecký návrh, který jsme iniciovali. 

Vážení přátelé, včera jednal také Senát o senátním návrhu senátorů Vladimíra Plačka a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Návrh zákona mimo jiné obsahuje také navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč měsíčně. Dále se jedná například o výplatu příspěvku na mobilitu lidem, kteří jsou v ústavních zařízeních. Senát projednávání návrhu zákona přerušil s tím, že počká na vyjádření jednotlivých ministerstev. To znamená, že projednávání je přerušeno nejméně na měsíc, možná i déle. Samozřejmě, že budeme projednávání zákona sledovat a případně o něm informovat. 

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel