Informace č.: 86 - 2017 (Senátní návrh zákona - tisk 207)

Vážení přátelé,

v odkazu pod textem najdete senátní návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 207. Návrh podali páni senátoři Vladimír Plaček a Jiří Vosecký. 

Navrhovaná změna odstraní dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace osob se zdravotním postižením - příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé, která není jeho příjemcem.

NRZP ČR nebyla informována o této senátní aktivitě, ale pan senátor Plaček, už při projednávání zákona, který prosadila NRZP ČR, informoval předsedu NRZP ČR Václava Krásu, že s touto zákonnou iniciativou přijde. Domníváme se, že největším smyslem předkládaného návrhu změny zákona je umožnit, aby ústavní zařízení mohla organizovat více různých zájezdů pro své klienty.  Klienti by z příspěvku na mobilitu mohli na tyto zájezdy přispívat. Proto se domníváme, že případné schválení zákona bude v zásadě prospěšné. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel