Informace č.: 60 - 2017 (Příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí nebude zvýšen)

Vážení přátelé,

na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se často obracíte s dotazem, kdy bude schváleno zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí na 19 200,- Kč. I když jsme už jednou sdělovali, že novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebude schválena, tak přesto jsme pořád kontaktováni, abychom v této věci něco udělali.

 

Novela zákona o sociálních službách byla vládou předána do Poslanecké sněmovny o rok později, než určoval legislativní plán vlády. Již v prvním čtení se ukázalo, že návrh zákona nemá příliš velkou podporu poslanců, protože prodloužili dobu pro projednávání ve druhém čtení a zároveň určili, že kromě Výboru pro sociální politiku se mají návrhem zákona zabývat další dva výbory.

 

Návrh zákona obsahuje dva zásadní a velmi problematické body, a to významnou změnu sociálně právní ochrany dětí a významnou změnu v paliativní péči. To jsou dva kontroverzní návrhy, které řada poslanců, a my se domníváme, že oprávněně, kritizuje. Výbor pro sociální politiku se návrhem novely zákona o sociálních službách zabýval v červenci a doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona neschválila. Protože se jedná o tzv. garanční výbor, tak je zcela jisté, že Poslanecká sněmovna skutečně návrh zákona zamítne. Návrh na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč byl do zákona včleněn až na poslední chvíli, a to pod tlakem NRZP ČR, která odmítla původní návrh, že u osobní asistence by dostávali vyšší dotace poskytovatelé osobní asistence. My jsme přesvědčivě argumentovali, že posílení poskytovatelů osobní asistence nepovede ke zlepšení situace osob, o které pečují rodinní příslušníci, a že tam je vlastně situace nejhorší.

 

Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna by se měla návrhem novely zákona o sociálních službách opět zabývat na své zářijové schůzi. Jedná se však pravděpodobně o poslední schůzi v tomto volebním období. Domníváme se, že Poslanecká sněmovna návrh zákona ani neprojedná, protože už by se stejně nestihlo třetí čtení návrhu zákona. Znamená to, že zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí skutečně nebude schváleno.

 

Vážení přátelé, velmi nás mrzí, že nebude zvýšen příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí, protože velmi dobře víme, v jaké obtížné situaci tyto rodiny jsou. Doufejme, že se nám podaří po volbách tento návrh znovu zvednout a prosadit.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel