Informace č.: 45 - 2017 (Evropský zákon o přístupnosti a jednání Výboru pro sociální politiku)

Vážení přátelé,

tento týden jsme oslovili všechny poslankyně a poslance Evropského parlamentu, zvolené za Českou republiku, a to ve věci projednávaného Evropského zákona o přístupnosti. Tento zákon by měl regulovat vnitřní trh služeb a zboží tak, aby bylo co nejméně překážek pro osoby se zdravotním postižením k užívání zboží a služeb. Podoba Evropského zákona o přístupnosti se významně negativně změnila při projednávání zákona ve Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Snažíme se vyvíjet tlak na naše poslance, aby při projednávání této evropské normy navrátili text zákona do původního znění tak, jak jej připravila Evropská komise. 

Podobou Evropského zákona o přístupnosti se zabývalo také valné shromáždění EDF, které zasedalo ve dnech 13. – 14. května v Madridu. Z tohoto zasedání vyšlo mimořádné prohlášení EDF k připravované normě. V příloze Vám posíláme toto mimořádné prohlášení. 

Současně jsme oslovili předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku a ministra pro lidská práva pana Jana Chvojku a požádali jsme je, aby, v rámci vyjednávání ČR o konečné podobě zákona, obhajovali pozici Evropské komise, a co nejvíce se snažili zabránit změnám, které zhoršují přístupnost zboží a služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, dnes projednával Výbor pro sociální politiku návrh novely zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné kodifikuje tzv. pečovatelské volno. Největší diskuse byla kolem otázky souhlasu zaměstnavatele s udělením pečovatelského volna. Zákon v původní podobě nepočítal s pravomocí zaměstnavatele uvolnit pracovníka k pečovatelskému volnu. Poslanci naopak prosazovali, aby zaměstnavatel měl právo rozhodnout, zda udělí pečovatelské volno pracovníkovi či ne. Výbor přijal pozměňovací návrh, který umožňuje zaměstnavateli neudělit pečovatelské volno svému zaměstnanci v případě, že by to vážným způsobem narušilo činnost zaměstnavatele. 

Výbor se také zabýval návrhem novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP. Projednal pozměňovací návrhy, podané ve druhém čtení zákona a jednomyslně je schválil. Zároveň doporučil poslancům schválit návrh zákona ve třetím čtení. Na výboru krátce vystoupil předseda NRZP ČR a požádal poslankyně a poslance, aby přispěli k tomu, že zákon by byl schválen ve třetím čtení v prvním týdnu schůze Poslanecké sněmovny, která začíná poslední týden v červnu. Věříme, že nic nebrání schválení zákona ve třetím čtení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel