Informace č.: 24 - 2017 (zákon o sociálních službách+EET)

Vážení přátelé,

Vláda ČR měla na svém jednání v pondělí 13. 3. 2017 projednat velkou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony. Paní ministryně Michaela Marksová návrh zákona z jednání vlády nakonec stáhla.

Tento zákon sám o sobě je velmi kontroverzní a NRZP ČR měla k němu, v rámci připomínkového řízení, řadu zásadních připomínek, které nebyly vypořádány. Média informovala především o tom, že tento zákon zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun, a to pouze v těch případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí pečující osobou. To je jedno z ustanovení, se kterým původně přišla NRZP ČR a považujeme jej za důležitou věc. MPSV ČR však navrhuje začlenit do sociálních služeb hospice a zařízení, určená pro děti v rámci sociálně právní ochrany dětí. Jsme přesvědčeni, že tím se výrazně mění celý charakter zákona o sociálních službách. Vláda se k návrhu zákona opět vrátí na svém jednání 22. 3. 2017.

Vážení přátelé, obrátilo se na nás několik spolků sdružujících živnostníky s těžkým zrakovým postižením, a to v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb. Tyto osoby nemohou obsluhovat pokladny EET, protože pokladny nemají hlasový nebo hmatový výstup a na NRZP ČR se obrátily se žádostí o pomoc. Jedná se o živnostníky, kteří poskytují různé služby, jako jsou masérské, čalounické, kartáčnické, ale jedná se také o profese hudebník, ladič klavírů, právník, překladatel a podobně. Podle našeho odhadu se jedná asi o 1300 živnostníků, kterým zavedením EET od 1. 7. 2018 hrozí, že nebudou moci svoji živnost provozovat. Proto jsem dnes navštívil pana ministra financí Andreje Babiše. Jednání se účastnila také paní náměstkyně Alena Schillerová a vedoucí oddělení EET pan Martin Šabo. Podle naší analýzy je nejjednodušším řešením využít odst. 4 § 12, zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zmocňuje Vládu ČR vydat nařízení, kterým stanoví další tržby, které jsou vyloučeny z evidence tržeb, jestliže by jejich evidování znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne. Byl jsem informován panem Martinem Šabo, že v Praze je firma Symbio s.r.o., která má připravené zařízení, vyhovující lidem s těžkým zrakovým postižením, které by poskytovala těmto lidem zdarma. Obáváme se však, že tomu tak nebude. Pan ministr Andrej Babiš uvedl, že se nijak nebrání případnému nařízení vlády, ale že je potřeba zajistit souhlas koaličních partnerů. Na Ministerstvu financí jsme se dohodli na pokračování jednání, a to po zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižení občany, který se tímto tématem bude zabývat na svém jednání 23. 3. 2017.

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel