Informace č.: 23 - 2017 (novela zákona č. 329/2011 Sb. a pozměňovací návrh k zákonu č. 111/2006 Sb.)

Vážení přátelé,

dnes projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro OZP, tisk 935. Je to iniciativa NRZP ČR. 

Výbor tento návrh zákona schválil všemi přítomnými poslankyněmi a poslanci, teď již bude projednáván ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Druhé a třetí čtení zákona by se mělo uskutečnit pravděpodobně na schůzi v dubnu 2017. Z jednání poslanců na Výboru bylo vidět, že mají vůli tento návrh zákona schválit, i když samozřejmě se rozvinula poměrně široká diskuse. Všechny naše záměry, které byly vtěleny do velkého pozměňovacího návrhu k zákonu, který podal pan poslanec Vít Kaňkovský, byly Výborem akceptovány. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám pozměňovací návrh pana poslance, který byl dohodnut s NRZP ČR a MPSV ČR. V diskusi vystoupila paní ministryně M. Marksová, která potvrdila tuto dohodu. 

Vážení přátelé, v informaci č. 19/2017 jsme Vás informovali o pozměňovacím návrhu k zákonu č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi ve věci veřejné služby. Podle dosavadní dikce zákona musí i příjemci I. stupně invalidity, pokud delší dobu nepracují, absolvovat veřejnou službu 20 hodin měsíčně, aby měli nárok na nekrácené životní minimum. Náš pozměňovací návrh, který jsme předložili některým senátorům, při projednávání zákona v Senátu spočíval v tom, aby i příjemci I. stupně ID byli vyjmuti z této povinnosti. Senát projednával tento návrh zákona jako tisk č. 59 a s lítostí musíme konstatovat, že ani jeden senátor tento pozměňovací návrh na plénu nepodal, takže se o něm nemohlo ani hlasovat. Považujeme to za velkou chybu, protože bodový rozdíl ve ztrátě pracovních schopností mezi I. a II. stupněm invalidity může být velmi malý. Řadu postižení je možné hodnotit současně jako postižení způsobující invaliditu I. i II. stupně. 

O této věci jsme jednali i na Generálním ředitelství Úřadu práce. Paní generální ředitelka K. Sadílková přislíbila, že ředitelství v metodice informuje jednotlivá pracoviště Úřadu práce, že při posuzování povinnosti veřejné služby by měly Úřady práce zohlednit aktuální zdravotní stav příjemců I. stupně ID. Pokusíme se ještě tuto věc dále projednávat, protože to považujeme za velký problém. Je důležité, aby si ti lidé, kteří pobírají ID I. stupně, pokud bude od nich požadována veřejná služba, přinesli potvrzení svého ošetřujícího lékaře, že nemohou ze zdravotních důvodů tuto práci vykonávat. 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel