Informace č.: 72 - 2016 (novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Před časem jsem Vám poslal návrh novely vyhlášky k připomínkám a NRZP ČR navrhla do vyhlášky mnoho Vašich i vlastních připomínek. Bohužel, ne všechny naše návrhy byly MPSV ČR akceptovány.  Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., bude účinná od 1. 9. 2016. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. 

Vážení přátelé, v dokumentu jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Považujeme za důležité, abyste znali podrobně tuto vyhlášku a mohli případně podávat odvolání či správní žaloby, pokud se budete domnívat, že posuzující orgán nepostupoval v souladu s vyhláškou. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel