Informace č.: 71 - 2016 (konzultace strategického dokumentu Česká republika 2030)

Vážení přátelé, 

posílám Vám odkaz www.databaze-strategie.cz/CR2030-pripominkovani na elektronickou konzultaci strategického dokumentu Česká republika 2030. 

Do 26. 8. 2016 může kdokoliv připomínkovat tento strategický dokument. NRZP ČR bude pravděpodobně předkládat vlastní připomínky, ale není nutné, abyste nám Vaše připomínky sdělovali. Můžete je uvést sami přímo do materiálu. Záleží zcela na Vás. Pokud nám Vaše připomínky pošlete přibližně do 15. 8. 2016, jsme schopni je předložit jako připomínky NRZP ČR. Takže záleží zcela na Vašem rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o strategický materiál s perspektivou až do roku 2030, tak samozřejmě nemůže být strategie zcela konkrétní. Jedná se o dokument, který vytváří základní rámec pro ostatní strategie na národní, krajské i místní úrovni. Tento materiál nenahrazuje strategické materiály jednotlivých sektorů, ale měl by je zastřešovat. Proto prosím, aby Vaše připomínky byly takového charakteru, které by odpovídaly obecnější formě strategie. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel