Informace č.: 50 - 2016 (návrh zákona o veřejném opatrovnictví)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám zasílám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. 

Navrhuje se novela zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Součástí návrhu je také návrh změny vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Cílem návrhu je legislativní řešení některých nedostatků úpravy veřejného opatrovnictví, které vyvstaly v souvislosti s výkonem této činnosti obcemi v rámci přenesené působnosti. 

V návrhu zákona lze identifikovat následující základní prvky, jež mají vést k zefektivnění výkonu veřejného opatrovnictví. Jsou to: 

  1. Možnost přenosu výkonu veřejného opatrovnictví prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
  2. Možnost jmenovat z důvodu vhodnosti veřejným opatrovníkem i jinou než jinak příslušnou obec (dle bydliště opatrovance).
  3. Povinnost sběru dat o počtu osob, jejíž opatrovníkem je obec.
  4. Standard pro vzdělávání úředníků vykonávajících veřejné opatrovnictví. 

Návrh je předkládán v souvislosti s řešením problematiky financování veřejného opatrovnictví, která by měla být zohledněna v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu v podobě modifikace příspěvku na výkon přenesené působnosti. 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše případné připomínky, nejdéle do středy 8. 6. 2016, na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel