Informace č.: 9 - 2016 (souběhu vozíku-řešení + pozměňovací návrh k zákonu o zaměstnanosti)

Vážení přátelé,

dnes jsem jednal s vedením Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra o snaze pobočky v Praze odebírat invalidní vozík osobám, které současně používají mechanický invalidní vozík a elektrický invalidní vozík. Tato zdravotní pojišťovna koncem roku začala u svých pojištěnců požadovat vrácení jednoho ze zapůjčených vozíků anebo požadovala vrátit zůstatkovou finanční hodnotu jednoho z nich. Pan generální ředitel MUDr. David Kostka, MBA na jednání s námi potvrdil, že pojišťovna nemůže požadovat vrátit vozík, který byl řádně odborným lékařem předepsán, pojišťovnou schválen a vydán. To znamená, že v případě těch pojištěnců, u kterých byla vznesena žádost o vrácení vozíku, se postupovalo špatně. Příslušní pracovníci byli poučeni o tom, že takto nemají postupovat a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se omlouvá za nepříjemnosti, které některým pojištěncům způsobila. Pokud se stalo, že vozík byl již pod nátlakem odebrán osobě, která je pojištěncem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, tak bude nejlepší, když se obrátíte na pojišťovnu, například na paní ředitelku PharmDr. Ivanu Cimalovou, MBA se žádostí o nápravu stavu a kopii žádosti pošlete na adresu . Podle našeho odhadu se jedná pouze o několik jednotlivců. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám pozměňovací návrhy k novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které jsme uplatnili na MPSV ČR. Chtěl bych všem, kteří jste poslali Vaše připomínky poděkovat. Tentokrát přišlo připomínek poměrně hodně. Legislativní oddělení NRZP ČR některé Vaše podněty využilo, některé však nemohly být zapracovány do konečného stanoviska NRZP ČR. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel