Informace č.: 94 - 2015 (novela občanského zákoníku - název spolků)

Vážení přátelé,

Vláda předala do Poslanecké sněmovny k projednání vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Jedná se o tisk 642. V článku II, přechodná ustanovení se v bodě 5. Uvádí: „Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. Prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132, odst. 2, § 216 a § 1200, odst. 2, písmene a)“ zákona č. 89/2012 Sb. 

V příloze Vám posílám právní rozbor tohoto ustanovení od Mgr. Elišky Ritterové, která je právníkem legislativního odboru NRZP ČR. V zásadě to znamená, že na spolky vzniklé do 31. 12. 2013 se nebude vztahovat povinnost mít v názvu označení právní formy, to znamená z.s. Paní Mgr. Ritterová však správně upozorňuje na to, že návrh zákona vstupuje teprve do legislativního procesu a jeho projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu může být poměrně dlouhé. Vhledem k tomu, že úpravu názvu je potřeba provést na základě současně platného znění občanského zákoníku konce letošního roku, to je 31. 12. 2015, vzniká tady právní nesoulad. Osobně Vám doporučuji, abyste raději pozměnili název své organizace v souladu se současným zněním občanského zákoníku. PO Novém roce by skutečně mohlo dojít k tomu, že spolky, které neupraví svůj název podle platného zákona, mohou být penalizovány, případně mohou být zrušeny. Pokud Ministerstvo spravedlnosti ČR chtělo zbavit spolky této zbytečné administrativní zátěže, mělo předložit novelu občanského zákoníku podstatně dříve, aby se stačila projednat a nabyla účinnosti ještě v letošním roce. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel