Informace č.: 92 - 2015 (návrh novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem návrhu zákona je provedení změn platné právní úpravy reflektujících na vývoj technologií a požadavky vyplývající z judikatury, včetně nápravy nedostatků, které komplikují současnou praxi. Dále se zpřesňuje právní úprava zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením, zavádějí se definice, jejíž absence způsobuje regulační problémy. Současně se zavádí systém jednotného označování televizních pořadů z hlediska jejich vhodnosti pro děti a mladistvé. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste nám vaše připomínky k návrhu zákona poslali nejpozději do úterý 17. 11. 2015, a to na adresu .

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel