Informace č.: 91 - 2015 (novela zákona 48/1997 + nominace 13. ročníku předávání cen Mosty)

Vážení přátelé,

NRZP ČR dále intenzivně vyjednává o novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon obsahuje zásadní změnu v registraci zdravotnických prostředků. Systém má fungovat obdobně jako je registrace léků. NRZP ČR opakovaně uvedla, že se obáváme zhoršení dostupnosti zdravotnických prostředků, a to především těch, které jsou vyráběné nebo upravované individuálně. Tedy například protézy, obuv, sluchadla, vozíky a další. Rozhodli jsme se toto téma vzít a projednat na jednání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, který bude zasedat 20. listopadu letošního roku. Považujeme tuto věc za zcela zásadní, a proto, pokud máte nějaké vaše poznatky k tomuto problému, tak budeme rádi, když je napíšete na adresu

Vážení přátelé, NRZP ČR vyhlašuje 13. ročník cen MOSTY. NRZP ČR oceňuje aktivity subjektů či jednotlivců, kteří přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Za rok 2015 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích – cena pro instituci veřejné správy, nestátní subjekt, osobnost hnutí osob se zdravotním postižením a zvláštní cena. 

Vážení přátelé, obracíme se na vás s prosbou, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2015 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři, který je společně se soutěžním řádem přílohou tohoto emailu, nebo je ke stažení na stránkách www.nrzp.cz. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2015. Výsledky ceny MOSTY 2015 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 24. března 2016 v Českých Budějovicích. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html. Spot z předávání cen MOSTY 2014 http://www.nrzp.cz/dokumenty-odkazy/video/1458-spot-z-predavani-cen-mosty-2014.html.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel