Informace č.: 88 - 2015 (zpráva o jednání o PnP)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo avízované jednání NRZP ČR s představiteli vládní koalice. Jednání ve večerních hodinách trvalo téměř hodinu a účastnili se ho za ČSSD předseda vlády Bohuslav Sobotka a paní Alena Gajdůšková. Za Hnutí Ano se jednání účastnil místopředseda vlády Andrej Babiš a za Ministerstvo financí paní Marie Bílková, za KDU-ČSL místopředseda Jan Bartošek. Jednání se dále účastnila paní ministryně Michaela Marksová a ekonomický náměstek MPSV ČR Martin Kučera. Za NRZP ČR se se mnou jednání účastnil místopředseda Jan Uherka. Celé jednání bylo složité a dlouhé.

 

NRZP ČR šla do jednání s tím, že požadujeme:

- urychlené projednání návrhu novely zákona o sociálních službách, který obsahuje zvýšení příspěvku na péči

- vnitřní úpravu návrhu státního rozpočtu na rok 2016 tak, aby v kapitole MPSV ČR u položky příspěvek na péči byly zvýšeny prostředky na valorizaci příspěvku na péči

- definitivní rozhodnutí o výši valorizace příspěvku na péči, přičemž NRZP ČR trvá na jeho zvýšení o 10 % od 1. 7. 2016

- veřejnou deklaraci o dohodnutém postupu ve valorizaci příspěvku na péči.

 

Především ministr Andrej Babiš trval na tom, že nelze zvýšit příspěvek na péči o 10 % od 1. 7. 2016. Souhlasil pouze s variantou zvýšení příspěvku na péči ve dvou etapách, a to o 5 % od 1. 7. 2016 a o 5 % od 1. 1. 2017. Postupně se k tomuto názoru připojili i představitelé KDU-ČSL a ČSSD. Závěr jednání shrnul předseda vlády Bohuslav Sobotka, který uvedl, že vláda projedná návrh zákona o sociálních službách s valorizací příspěvku na péči do konce roku 2015 tak, aby mohl být zákon hned po Novém roce předložen Poslanecké sněmovně. Uložil paní ministryni M. Marksové, aby v tomto duchu jednala. Dále pan premiér uvedl, že valorizace příspěvku na péči bude v návrhu zákona uvedena ve dvou etapách, to je 5 % od 1. 7. 2016 a 5 % od 1. 1. 2017. V otázce úpravy rozpočtu nám sdělil, že není potřeba provádět změnu rozpočtu, protože pokud zákon bude schválen, tak se jedná o mandatorní výdaj, který musí stát v každém případě uhradit. Zároveň uvedl, že toto stanovisko bude uvedeno médiím.

 

Na závěr jsem všem přítomným sdělil, že NRZP ČR nesouhlasí s rozdělením valorizace příspěvku na péči do dvou etap. Náš požadavek je nadále zvýšení příspěvku na péči o 10 % od 1. 7. 2016. K tomuto našemu postoji jsme uvedli řadu důvodů. Dále jsme uvedli, že využijeme všech legálních možností k tomu, abychom prosadili naše stanovisko, a to v průběhu projednávání zákona o příspěvku na péči v Poslanecké sněmovně, což bude v jarních měsících příštího roku.

 

Vážení přátelé, dnes je jisté, že ke zvýšení příspěvku na péči dojde a já doufám, že zákon bude rychle projednán v Poslanecké sněmovně, aby se stihl datum 1. 7. 2016. Pokud jde o vlastní výši zvýšení příspěvku na péči, můžete dnes oslovit jednotlivé členy vlády, ale i poslance a upozornit je na to, že příspěvek na péči nebyl nikdy valorizován a svojí výší neodpovídá cenové hladině služeb, ani potřebám lidí, kteří jsou závislí na péči.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel