Informace č.: 78 - 2015 (Politické prohlášení RV NRZP ČR)

Vážení přátelé,

dnes zasedal Republikový výbor NRZP ČR, který se zabýval několika tématy. 

Hlavním tématem byla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a také Evropský průkaz osob se zdravotním postižením. K těmto dvěma bodům přijal Republikový výbor politické prohlášení, které Vám v příloze posíláme. 

Republikový výbor se dále zabýval novelou zákona o sociálních službách, která má zvýšit příspěvek na péči. U zákona nebylo zatím ukončeno připomínkové řízení, takže není zřejmé, kdy jej projedná vláda a Poslanecká sněmovna. 

V oblasti zaměstnanosti jednal RV NRZP ČR o zvýšení příspěvku na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP, a to v souvislosti se zvýšením minimální mzdy příjemců invalidních důchodů od 1. 1. 2016. Republikový výbor se dále zabýval dalšími organizačními záležitostmi. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR