Informace č.: 73 - 2015 (minimální mzda a zvýšení podpory zaměstnanosti)

Vážení přátelé, 

jak jsme Vás již informovali, vláda na svém jednání 20. srpna 2015 svým usnesením č. 647 rozhodla o zvýšení minimální mzdy. Standardní minimální mzda bude od 1. 1. 2016 činit 9 900,- Kč. Současně došlo také, a to na základě jednání NRZP ČR s představiteli státu, zaměstnavatelů a odborů, k navýšení minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů. Minimální mzda u příjemců ID bude od 1. 1. 2016 činit 9 300,- Kč, to znamená, že minimální mzda se u této skupiny zaměstnanců zvyšuje o 1 300,- Kč. Je to dobrý základ k tomu, aby od 1. ledna 2017 došlo k vyrovnání standardní minimální mzdy a minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů. Vláda tak plní svůj závazek, který je schválen v Národním plánu podpory vyrovnávání příležitostí na období 2015 až 2020. Národní rada osob se zdravotním postižením usilovala, aby bylo zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016 o 1 300,- Kč, což se nakonec podařilo. Napsali jsme všem ministrům a nakonec se ukázalo, že naše úsilí a argumentace nebyly marné, o čemž svědčí dopis předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který Vám v příloze posílám. Ukazuje se, že trvalý tlak nakonec vede ke kýženému výsledku. Nižší minimální mzda pro příjemce invalidních důchodů je diskriminační věcí, a proto je nezbytné tuto diskriminaci odstranit. Je velmi důležité, abyste spolupracovali s námi při různých řešení společných problémů. Nyní je zcela zásadní věcí dosáhnout toho, aby vláda schválila navýšení příspěvku na péči o 10 % od 1. 7. 2016. Budu rád, když budete psát jednotlivým ministrům a posílíte tak naši argumentaci. 

NRZP ČR si uvědomuje, že zvýšení minimální mzdy pro příjemce invalidních vyvolává nejistotu u zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR se účastní jednání, společně s představitelů zaměstnavatelů zdravotně postižených, aby vláda zvýšila příspěvek pro tyto zaměstnavatele. Po posledních jednáních se zdá, že od 1. ledna příštího roku by měl být příspěvek, který je dnes ve výši maximálně 8 000 Kč na mzdy plus 2 000 Kč na režijní náklady, významně zvýšen. O kolik peněz, bude nakonec podpora zvýšena, se uvidí v příštích měsících. Současně jsme také předložili požadavek, aby došlo k navýšení příspěvku při zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. 

Snahou Národní rady osob se zdravotním postižením není jenom vyrovnání minimální mzdy, ale máme především zájem na co nejvyšší míře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto také podporujeme navýšení podpory pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. 

Obracíme se především na zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, aby nás v této naší snaze podpořili. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel