Informace č.: 65 - 2015 (novela zákona, kterou se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám novelu zákona, kterou se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Novela zákona obsahuje námi dlouho požadované navýšení příspěvku na péči, a to ve dvou variantách. 

První varianta navyšuje příspěvek na péči o 10 % ve všech stupních, a to s platností od 1. 7. 2016. Druhá varianta navyšuje příspěvek na péči ve všech stupních o 5 % od 1. 7. 2016 a dále o dalších 5 % od 1. 1. 2017. O těchto dvou variantách jsme jednali na jednání 21. 7. 2015 za účasti předsedy vlády B. Sobotky, ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové a ministra financí A. Babiše. Současně se navrhuje v zákoně o sociálních službách upravit podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta. V návaznosti na tuto úpravu se pak upřesňují stávající ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb. 

Vážení přátelé, v souvislosti s touto novelou zákona se na Vás obracím s velmi naléhavou výzvou. Vláda bude pravděpodobně koncem srpna projednávat tuto novelu zákona a bude posuzovat obě varianty navýšení příspěvku na péči. NRZP ČR je přesvědčena, že výše příspěvku v žádném případě neodpovídá cenové relaci služeb, a proto je nezbytné navýšit příspěvek na péči o 10 % již od 1. 7. 2016. Do tohoto data se nepochybně podaří návrh zákona schválit. Prosím Vás proto, abyste psali jednotlivým ministrům, jak je nezbytné, aby schválili variantu č. 1 navýšení příspěvku. Argumentaci najdete na stránkách www.nrzp.cz jako informaci č. 60/2015, kde je náš návrh zákona o zvýšení příspěvku na péči a k tomu je i důkladná důvodová zpráva. Bylo by dobré, kdybyste do dopisu napsali otázku, jak ministři budou postupovat, protože každý ministr má povinnost do 30 dnů odpovědět na vznesený dotaz. Prosím, abyste pokud možno psali co největšímu množství ministrů. NRZP ČR samozřejmě osloví jednotlivé ministry, ale vláda musí cítit, že tento požadavek je oprávněný a vnímaný velkou skupinou občanů. 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše případné připomínky k návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., a to nejdéle do 13. 8. 2015. Připomínky zasílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel