Informace č.: 63 - 2015 (Připomínky k vyhlášce č. 505/2006 Sb)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám zásadní připomínky NRZP ČR k navrhovaným změnám přílohy č. 1, vyhlášky č. 505/2006 Sb. Tyto zásadní připomínky vychází z Vašich podnětů, které jste nám poslali. Chtěl bych všem velmi poděkovat za aktivní účast. 

Vaše připomínky zpracoval legislativní odbor NRZP ČR, posoudil jejich relevantnost a případně zapracoval do textu pracovního návrhu přílohy. Snažili jsme se co nejvíce vyhovět Vašim představám, i když někdy je to složité, protože některé připomínky byly částečně ve vzájemném rozporu.  Pokud budou další jednání o této problematice, tak Vás samozřejmě budeme informovat. 

Při odesílání připomínek na MPSV ČR jsem uvedl, že návrhy změn neřeší komplex problémů s posuzováním míry závislosti. Je to pouze jakýsi administrativní nástroj, který se neustále opírá o 10 základních životních potřeb, které byly schváleny za ministra J. Drábka. Považujeme celý systém za chybný, protože nezohledňuje časovou dimenzi péče. Zároveň zůstává, že rozhodující úlohu má v posuzování míry závislosti neustále posudkový lékař. Chybí kolektivní posouzení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel