Informace č.: 9 - 2015 (Nákup motorového vozidla nezletilými hendicapovanými)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám důležitou informaci, která se dotýká zápisu osobního motorového vozidla zakoupeného s využitím příspěvku na nákup motorového vozidla do registru motorových vozidel. 

Protože v současné době registr motorových vozidel odmítá registrovat motorová vozidla u dětí do 18 let, případně u osob se snížením právní způsobilosti, vypracoval pan JUDr. Zdeněk Žižka podrobnou informaci k tomuto problému. Vnímáme to jako vážný problém, a chceme oslovit poslance, aby provedli legislativní změnu, která by věc vyřešila. Přesto, nelze předpokládat, že tato změna bude provedena okamžitě, proto je důležité, abyste si podrobně přečetli přiloženou informaci a řídili se postupem, který je v informaci popsán. 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel