Informace č.: 93 - 2014 (Monitoring Úmluvy+Národní plán)

Vážení přátelé,

Vláda ČR na svém pondělním jednání projednávala návrh novely zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Do této novely byl zapracován mechanismus monitoringu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Organizace zdravotně postižených se shodly po tříletém jednání s vládou, že monitoring bude provádět ombudsman. Vláda však při projednávání návrhu zákona vyřadila celou část novely zákona o veřejném ochránci práv, která se týkala monitorování Úmluvy. To znamená, že po třech letech jsme zase na začátku a může se začít jednat znovu o tom, kdo bude provádět monitorování Úmluvy. Je to poměrně špatná zpráva, protože není naplněn článek 33. Úmluvy, který ukládá zemím, které již ratifikovaly Úmluvu, aby zajistily monitorování Úmluvy nezávislým orgánem. Diskuze o tomto tématu musí začít prakticky znovu. Po Novém roce NRZP ČR osloví Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a gestora Úmluvy MPSV ČR, aby tato jednání byla zahájena. 

Vážení přátelé,

ve středu se uskutečnilo separátní jednání mezi Sekretariátem VVZPO, NRZP ČR a MPSV ČR o přípravě Národního plánu pro podporu vyrovnávání příležitostí OZP na léta 2015 – 2020. Z předchozích jednání nebyla dořešena řada opatření, která by měla realizovat MPSV ČR. Především v oblasti sociálních služeb a v oblasti zaměstnanosti se liší pohled představitelů NRZP ČR a Sekretariátu VVZPO s názorem MPSV ČR. I když včerejší jednání trvalo více jak dvě hodiny, přesto se nepodařilo dohodnout všechny střetové oblasti. Především zaměstnávání OZP je velký problém. MPSV ČR nemá vůli připravit zásadně nový systém podpory zaměstnávání OZP. O tomto bodu budeme dále jednat na počátku ledna 2015. Příprava nového Národního plánu k podpoře vyrovnávání příležitostí je tentokrát poměrně složitá a zdlouhavá, protože usilujeme především o to, aby v tomto strategickém materiálu byly konkrétní opatření s jasně definovaným zadáním a termíny provedení. Jsme proti deklaratorním opatřením. Jakmile bude první ucelený návrh vyhotoven, tak vám jej pošleme k připomínkování. 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel