Informace č.: 84 - 2014 (Porušování Správního řádu odvolacím orgánem při odvolání proti nepřiznání PNP)

Vážení přátelé,

od Sdružení proPAS, které poskytuje rady rodičům s poruchou autistického spektra, jsme získali podnět o možném porušování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterého se dopouští Úřad práce ČR a Česká správa sociálního zabezpečení ČR při rozhodování o odvolání. 

Jedná se o to, že odvolací orgán v rámci odvolacího řízení často ještě sníží původní rozhodnutí o kompenzaci. Například, když občan, který pobírá II. stupeň příspěvku na péči a žádá o III. stupeň, tak odvolací orgán rozhodl v neprospěch občana, a to tak, že mu původní II. stupeň dokonce snížil na I. stupeň příspěvku na péči. Takové rozhodnutí je v rozporu s § 90, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb. Odstavec stanoví „Správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy, nebo jiným veřejným zájmem.“ Naši právníci se touto věcí zabývali a pan JUDr. Zdeněk Žižka k tomuto problému připravil následující stanovisko, které Vám v příloze zasílám. 

Vážení přátelé, podle našich poznatků k výše uvedenému porušování správního řádu dochází poměrně často, a to především proto, že může být zneužívána věta, ve které se hovoří, že napadené rozhodnutí je v rozporu s veřejným zájmem. MPSV ČR a další orgány mohou tvrdit, že úspora finančních prostředků je veřejným zájmem, a tudíž snížení původně přiznané dávky je v pořádku. NRZP ČR se domnívá, že toto nemůže být veřejným zájmem, protože veřejným zájmem musí být spokojenost občana a možnost jeho integrace do společnosti. 

Vážení přátelé, potřebovali bychom informaci, zda toto chybné rozhodnutí odvolacího orgánu je také potvrzováno rozhodnutím soudu v rámci správní žaloby. Řada z Vás jistě již podala správní žalobu, jako reakci na neúspěch v odvolacím řízení. Potřebovali bychom vědět, zda právě v případech, kdy odvolací orgán poškodil občana, tím, že mu snížil původně stanovený stupeň invalidity, PnP nebo průkazu OZP, správní soud potvrdil poškozující rozhodnutí odvolacího orgánu nebo jej nepotvrdil. Pokud by soud potvrdil poškozující rozhodnutí odvolacího orgánu, to je, že by například potvrdil snížení stupně PnP v rámci odvolacího řízení, prosím, podejte nám zprávu na adresu . Je důležité vědět, čím takové rozhodnutí soud odůvodnil. § 90, odst. 3, zákona o správním řádu má chránit občana při odvolacím řízení. Tudíž odvolací orgán nemá právo zhoršit situaci v rámci odvolání. Bohužel, naše správní orgány si tuto věc neuvědomují. Je důležité, abychom uměli aplikovat dobře správní řád a nebáli se odvolávat proti špatnému rozhodnutí odvolacího orgánu. Proto je také důležité, abychom, v rámci odvolacího řízení, upozorňovali na ustanovení správního řádu, která chrání občany v rámci odvolacího řízení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel