Informace č.: 70 - 2014 (převod financování soc. služeb + školský zákon)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám materiály z konference k financování sociálních služeb, která se uskutečnila na ÚV ČR v srpnu letošního roku. Tyto materiály jsou důležité k tomu, abyste věděli, jaké jsou postoje k převodu financování sociálních služeb z MPSV ČR na kraje. Z dokumentů jednoznačně vyplývá, že kromě krajů a MPSV ČR více méně nikdo nevnímá převod financování sociálních služeb jako pozitivní věc. NRZP ČR je dlouhodobě proti tomuto převodu. Domníváme se, že nepadl ještě jeden důležitý argument proti financování sociálních služeb z úrovně krajů. Jsme přesvědčeni, že dojde k politizaci rozdělování finančních prostředků na sociální služby a větší podléhání lobbistickým tlakům. Vzhledem k tomu, že o jednotlivých dotacích budou rozhodovat pravděpodobně zastupitelstva krajů, tak lze předpokládat, že mohou upřednostnit poskytovatele, který je loajální k vládnoucí koalici. 

Vážení přátelé, v poslední době jsem opět jednal kolem připravované novely školského zákona, která nyní bude projednávána v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Jedná se o to, že Legislativní rada vlády zařadila do podpůrných opatření také přeřazení žáka do speciální školy. Speciální škola není žádné podpůrné opatření, je to vzdělávání mimo tzv. „hlavní proud“. Zdá se, že toto ustanovení by Poslanecká sněmovna měla při svém jednání napravit. Samozřejmě, že o výboji této věci Vás budu informovat, protože z hlediska zájmu osob se zdravotním postižením jde o zásadní věc. NRZP ČR dlouhodobě prosazuje, aby prioritně se děti se zdravotním postižením vzdělávaly v normálních školách v tzv. hlavním proudu. Pouze v případech, kdy Speciální pedagogické centrum stanoví, že nelze použít žádné podpůrné opatření a po souhlasu rodičů, je možné, aby dítě navštěvovalo speciální školu. Výše uvedená změna zákona však tuto strukturu významně narušuje, proto vytváříme tlak, aby byly speciální školy vyjmuty z podpůrných opatření. Je to prostě logický nesmysl. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel