Informace č.: 60 - 2014 (návrh zákona o ombudsmanovi)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv.  Důvodem, proč Vám tento návrh posílám je především to, že se navrhuje, aby ochránce byl pověřen výkonem funkce Monitorovacího orgánu pro práva osob se zdravotním postižením podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva předpokládá, že monitorování bude prováděno nezávislým orgánem.  Po dohodě organizací osob se zdravotním postižením byl tento monitorovací mechanismus do zákona zapracován. Bohužel, Legislativní rada vlády zkrátila dobu pro připomínkování zákona. Proto Vás prosím o připomínky maximálně do čtvrtka 7. 8. 2014. Připomínky zasílejte na adresu

Považuji současný trend vlády, která neúměrně zkracuje dobu pro připomínkování jednotlivých zákonů, za dlouhodobě nepřijatelný. Organizace zdravotně postižených prakticky nemají možnost skutečně kvalitně připomínkovat jednotlivé návrhy zákonů, které se jich bezprostředně dotýkají. Budu v této věci psát předsedovi vlády.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR