Informace č.: 28 - 2014 (Monitorovací výbor Úmluvy OSN)

Vážení přátelé, 

v úterý 22. 4. 2014 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ve věci přípravy Monitorovacího výboru k plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jednání se mimo zástupkyně ombudsmana, Úřadu vlády a MPSV ČR účastnili také představitelé některých organizací OZP. V příloze Vám posílám materiál, který zpracoval Úřad ombudsmana, a ve kterém navrhuje rozšíření působnosti veřejného ochránce práv v rámci monitoringu Úmluvy OSN. 

Po návštěvě NRZP ČR a sekretariátu VVZPO u paní A. Šabatové došlo k výraznému urychlení přípravy Monitorovacího výboru. Z úterního jednání vyplynula však řada otazníků ve věci zřízení Monitorovacího výboru. Úřad ombudsmana předpokládá, že by navýšil počet svých pracovníků o 15, což je poměrně vysoký nárůst rozpočtu Úřadu a nejsme si jisti, zda je to reálné. Určité pochyby k návrhu vyjádřilo MPSV ČR, neboť gestorem za ČR je MPSV ČR a s ministerstvem nebyl návrh, který byl předložen na jednání, předem konzultován. NRZP ČR projednalo postup ve věci zřízení Monitorovacího výboru na jednání předsednictva NRZP ČR v dubnu letošního roku. Shodli jsme se na tom, že je nezbytné zajistit, aby pod úřadem ombudsmana fungoval přímo Monitorovací výbor a nikoliv poradní orgán a dále, že členy tohoto Monitorovacího výboru za osoby se zdravotním postižením musí generovat samy osoby se zdravotním postižením a nabídnout je ombudsmanovi ke jmenování členů Výboru. 

Do 9. 5. 2014 je možné poslat připomínky k návrhu, který Vám v příloze posílám. Pokud byste měli nějaké podněty, budu rád, když mi je napíšete na moji adresu , a to do pátku 2. 5. 2014. Chceme připravit ucelený návrh, tak aby zákon přímo určoval vznik Monitorovacího výboru a v základních rysech charakterizoval jeho činnost. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel