Informace č.: 27 - 2013 (komentář k jednání s MPSV ČR Průkazy OZP a PnP)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám zápisy z jednání u paní ministryně M. Marksové k problematice průkazů OZP a příspěvku na péči (PnP). Tato jednání se uskutečnila ve dnech 11. 4. a 22. 4. 2014. Bohužel druhého jednání se již paní ministryně nemohla účastnit. MPSV ČR používá pro průkazy OZP ještě dřívější název, a to průkaz mimořádných výhod. 

Na obou jednáních bylo pozitivní to, že ministerstvo přistoupilo na podnět NRZP ČR ve věci výměny průkazu OZP. Tato výměna musí být provedena k 31. 12. 2015, ale nebude probíhat tak, že budou osoby, které mají průkaz přiznaný trvale nebo na dlouhou dobu, zvány k novému posouzení nároku na tyto průkazy. Ze zákona budou muset být nově posouzeny pouze ty osoby, kterým byly průkazy přiznány v letech 2012 a 2013 podle tehdy platné zákonné úpravy. V těchto dvou letech se posuzoval nárok na průkaz společně s posuzováním nároku na PnP. Těchto lidí je asi 40 tisíc a budou muset být nově posouzeni. K tomu, aby došlo k prosté výměně průkazu je však nezbytné změnit zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Poněkud složitější je situace u příspěvku na péči. MPSV ČR nepředpokládá systémovou změnu v posuzování míry soběstačnosti. U paní ministryně se 11. 4. hovořilo o tom, že míru závislosti by již neposuzovali posudkoví lékaři, ale posuzování by bylo na základě lékařské zprávy ošetřujícího lékaře a sociálního šetření. Bohužel tato skutečnost se již v zápisech neobjevila. Posílení role sociální šetření považuje NRZP ČR jako příznivý signál změny v této oblasti. MPSV ČR však neuvažuje o zrušení deseti základních životních potřeb. V krátkodobém horizontu chce upravit metodiku sociálního šetření a případně upravit vyhlášku č. 505/2006 Sb., tak, aby bylo možné rozšířit posuzování v rámci deseti základních životních potřeb. Jak je ze zápisu zřejmé, vyjádřil jsem za NRZP ČR nesouhlas se zachováním deseti základních životních potřeb. Zápis v této oblasti není úplně přesný, protože NRZP ČR trvá na zrušení deseti základních životních potřeb, i když chápeme, že tato rozsáhlá změna zákona potřebuje nějaký čas, a tudíž jsme připraveni změnu posuzování míry závislosti provádět postupně po jednotlivých krocích. 

Vážení přátelé, v příloze Vám ještě posílám materiál, který zpracovala paní Ing. Jana Hrdá, který popisuje základní výhrady NRZP ČR k posuzování míry závislosti prostřednictvím deseti základních životních potřeb. Máme řadu podnětů, kdy se ukazuje, že současný systém posuzování neumí dobře posoudit míru závislosti, neboť pokud osoba je schopna komunikace a orientace, tak v zásadě nemůže dosáhnout na IV. stupeň míry závislosti, byť by byla odkázána na trvalou péči. Mnoho příběhů tohoto charakteru bylo i v různých televizních relacích. 

Trošku nás mrzí, že v této věci nás nepodpořili i někteří další představitelé organizací osob se zdravotním postižením, jak se ostatně dočtete v zápisech. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel