Informace č.: 24 - 2014

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání na MPSV CR ve věci novely zákona č. 435/2004 Sb., sněmovní tisk 84. Tento návrh zákona bude ve čtvrtek projednáván na Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Za účasti předsedy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených jsme jednali na MPSV ČR o dvou základních problémech. Jedním problematickým bodem je výše podpory osob zdravotně znevýhodněných (OZZ), druhým problematickým bodem je vlastní definice kdo je a kdo není OZZ.

Pokud jde o výši podpory zaměstnávání OZZ, zdá se, že by se mohli poslanci i MPSV ČR shodnout na částce 6000,- Kč měsíčně na mzdy + 1000,- Kč měsíčně na ostatní režijní náklady. Bylo by to výrazné zvýšení proti návrhu, který je nyní projednáván (navrhuje se 4000,- Kč + 0,- Kč). Na druhé straně je to však méně proti současné podpoře, která je ve výši 8000,- Kč + 2000,- Kč. Tato podpora je však vyplácena již minimálnímu počtu OZZ, protože jak víte, tento institut byl od 1. 1. 2012 zrušen a vlastně do konce roku 2014 dobíhají pouze ty osoby, kterým tento institut byl před 1. 1. 2012 přiznán.

Druhým problémem, který jsme na jednání s MPSV ČR řešili, byla definice OZZ. NRZP ČR požadovala, aby definice byla přesnější a měla konkrétní kritéria, na základě kterých by občan sám mohl posoudit, zda byl či nebyl při posuzování poškozen. Zároveň tato kritéria by umožnila lépe se odvolávat proti rozhodnutí o statutu OZZ. Navrhovali jsme proto, aby jedním z hlavních kritérií OZZ bylo, že taková osoba má ztrátu pracovních schopností v rozsahu 20 – 34 % (od 35 % je ID I. stupně). Pracovníci MPSV ČR a ČSSZ nám vysvětlili, že stanovení tohoto procentního kritéria by mohlo způsobit, že by statut OZZ získala například většina lidí s diabetem a takový systém by se stal neufinancovatelný. Vzhledem k tomu, že nemáme možnost provést výpočet, kolik lidí by získalo statut OZZ, bylo nereálné tento požadavek prosazovat za každou cenu. Na jednání byla ustavena pracovní skupina pod vedením vrchního ředitele MPSV ČR pana JUDr. Jiřího Biskupa, která do příští novely zákona o zaměstnanosti připraví novou definici OZZ, která bude obsahovat některá kritéria.  Nová novela zákona o zaměstnanosti by měla být projednávána již v letních měsících tohoto roku. S tímto kompromisem jsme nakonec souhlasili, neboť není naším cílem prosazovat řešení, která by mohla znamenat vážné problémy systému.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel