Informace č.: 13 - 2014

Vážení přátelé,

dnes zveřejnila Policie ČR informaci o podvodném zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Podvod spočíval v tom, že skupina osob založila několik firem, ve kterých více méně fiktivně zaměstnávaly velké množství osob se zdravotním postižením. Těmto lidem vypláceli mzdu maximálně do výše 2000,- Kč a sami pak inkasovali příspěvek ve výši 8000,- Kč měsíčně. NRZP ČR dlouhodobě bojuje proti tomuto nešvaru. Několikrát jsme upozornili Inspektoráty práce na podivné praktiky v chráněných dílnách. Dnes už prakticky takový podvod lze těžko udělat, protože se změnila legislativa. Pokud chce zaměstnavatel příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tak musí prokázat výši vyplacené mzdy a může obdržet maximálně 75 % z vyplacené mzdy měsíčně, a to nejvýše do částky 8000,- Kč. Přesto se setkáváme s různými případy, kdy někteří zaměstnavatelé nepostupují při zaměstnávání OZP v souladu se zákoníkem práce.

Vážení přátelé, pokud jste se setkali s podivnými praktikami při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je nezbytné, abyste takovou věc okamžitě nahlásili na Inspektorát práce, který má pracoviště v každém okrese, případně Úřad práce ČR, nebo můžete tuto věc oznámit nám na email . NRZP ČR pak sama může dát podnět Inspektorátu práce k prošetření.

NRZP ČR si velmi dobře uvědomuje, že  takovéto případy poškozují obecně celou komunitu lidí se zdravotním postižením, protože veřejnost se může mylně domnívat, že při podpoře zaměstnávání OZP dochází hromadně k různým podvodům. Není tomu tak. Je však naší povinností, abychom jakékoliv podezření z nekalých praktik při zaměstnávání OZP okamžitě nahlásili na příslušné úřady. Veřejnost je na tyto věci příliš citlivá a mohlo by se také stát, že by politici nebyli ochotní uvolňovat dostatečné zdroje na podporu zaměstnávání OZP.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel