Informace č.: 68 - 2013

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 12. 9. 2013 se uskuteční 13. schůze Senátu, na které se mimo jiné bude projednávat návrh zákona o zrušení Karty sociálních systémů. Současně se bude také projednávat novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud tyto dva návrhy Senát schválí, a já předpokládám, že se tak stane, budou prakticky definitivně zrušeny sKarty a bude přijata nová úprava posuzování nároků na průkazy OZP. Bude zbývat již pouze podpis pana prezidenta, což považuji za věc spíše formální, protože nepředpokládám, že tady by měl pan prezident nějaké výhrady. Zatím nemám ze Senátu, žádný signál o tom, že by u těchto zákonů měl nastat nějaký problém. 

Tento týden se uskutečnila schůzka na MPSV ČR, zaměřená na přípravu podkladů k návrhu pojištění na dlouhodobou péči. Začalo se konečně pracovat na zcela novém systému financování sociálních služeb, který by se velmi přiblížil Německému modelu. To, že se tato diskuze začala na MPSV ČR je velmi dobrý signál, který inicioval pan ministr František Koníček. Neznamená to však, že by tento nový model začal platit v nejbližších dvou letech. Je to určitě dlouhodobější záležitost, ale konečně se o této věci začíná vážně mluvit. 

Dnes se uskutečnila další schůzka pracovní skupiny k tezím o koordinaci ucelené rehabilitace. Jakmile bude konečný výstup z této pracovní skupiny, tak Vám jej samozřejmě pošlu. 

Vážení přátelé,

NRZP ČR realizuje projekt financovaný z OPLZZ na téma Stop diskriminaci. V rámci tohoto projektu jsme natočili spoty, které upozorňují na diskriminaci sob se zdravotním postižením v zaměstnání. V příloze Vám posílám časy vysílání těchto spotů na TV Prima. 

V současné době se prakticky nic nového neděje, protože jak všichni víte, Vláda ČR je v demisi a Poslanecká sněmovna je rozpuštěna. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel