Informace č.: 67 - 2013

Vážení přátelé,

asi již většina z Vás z médií ví, že kandiduji jako volební lídr za KDU-ČSL v Plzeňském kraji. Možná, že jsem mnohé z Vás tímto krokem překvapil a je také možné, že někteří mému rozhodnutí nerozumíte a bojíte se, co bude s NRZP ČR. O svojí kandidatuře do Poslanecké sněmovny jsem dlouho přemýšlel a zvažoval jsem PRO a PROTI. O této věci jednalo také Předsednictvo NRZP ČR a doporučilo mi, abych případnou nabídku kandidatury přijal. Z toho je zřejmé, že rozhodování nebylo unáhlené, ale uvážené. Je logické, že asi přemýšlíte proč zrovna KDU-ČSL. NRZP ČR dlouhodobě spolupracovala s dvěma stranami, a to s KDU-ČSL a ČSSD. V posledním období však byla intenzivnější spolupráce s KDU-ČSL. Společně jsme připravili několik happeningů před MPSV ČR proti sKartě a podobně. KDU-ČSL mě oslovila a nabídla mi pozici lídra v Plzeňském kraji a já jsem tuto nabídku rád přijal, a to z několika důvodů.

KDU-ČSL je typickou středovou stranou. Podporuje podnikání, soutěživost, ale na druhé straně má velmi silný sociální program a podporu rodiny. Ve svém sociálním programu má podporu sociální práce v terénu, zajištění víceletého financování sociálních služeb, realizaci reformy vedoucí k zajištění dostupnosti sociálních služeb, přiměřenou valorizaci důchodů a včasné vyplácení sociálních dávek, rozvoj činnosti nestátních neziskových organizací zaměřených na podporu rodin, zajištění dostatečné a dlouhodobé péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Chce zastavit nezákonné praktiky a nemravné zisky exekutorů. V oblasti zdravotnictví podporuje dostupnou kvalitní zdravotní péči všem občanům, srovnatelnou s vyspělými státy a sociálně únosnou spoluúčast pacientů.

Vážení přátelé, v případě, že uspěji a budu zvolen poslancem, tak to pomůže rychlejšímu řešení některých problémů, které se nakupily především v posledních dvou letech v rámci sociálních systémů. Mohl bych snadněji předkládat zákony a podporovat jejich prohlasování. Věřím, že příští vláda bude zaměřena na sociální problematiku a umožní prosazení některých reforem a nových zákonů, jako je ucelená rehabilitace, obnovení podpory zaměstnávaní osob zdravotně znevýhodněných, zlepšení situace neziskových organizací a další. Moje případné zvolení neznamená, že bych se přestal angažovat v NRZP ČR. V žádném případě neznamená, že bych přestal obhajovat zájmy osob se zdravotním postižením. Otevřely by se nám lepší možnosti k prosazení našich potřeb a zájmů. Myslím si, že i naší problematiku je třeba poměřovat celospolečenskými problémy. Naši společnost čeká obrovské množství práce, kdy se musí uklidit nejen po panu Drábkovi, ale i po panu Hegerovi a dalších politicích. Proto je důležité, abychom byli co nejblíže změnám, které nepochybně budou muset nastat. Právě všechny tyto okolnosti jsem zvážil a došel jsem k názoru, že je potřebné angažovat se ve volební kampani.

Věřím, že toto moje rozhodnutí přijmete s pochopením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel