Informace č.: 65 - 2013

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 22. 8. 2013 jsem jednal s ministrem práce a sociálních věcí panem Františkem Koníčkem. Nejdříve jsme projednávali podporu tlumočnických služeb pro neslyšící a také podporu poradenství, a to jak v obecné rovině, tak také ve vztahu k poradenství NRZP ČR. Jsou to preventivní služby, u kterých klienti neplatí žádný poplatek, a tudíž podpora státu je v této věci zásadní.

Velmi významnou debatu jsme vedli ve věci podpory zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ). 31. 12. 2014 končí platnost všech rozhodnutí o uznání OZZ. Jsou to osoby, které mají zdravotní postižení, ale není tak velké, aby opravňovalo k přiznání invalidního důchodu. OZZ jsou na trhu práce podporovány dotací tak jako osoby v invalidním důchodu. Zásadní problém je, že k 31. 12. 2013 končí většina posudků o uznání OZZ a nové posudky, či jejich prodloužení není ze zákona možné. Tím je ohroženo několik tisíc pracovních míst pro tyto osoby. Vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny již není možné přijímat žádné zákony.Jedině Vláda ČR má možnost obrátit se na Senát se žádostí o zákonné opatření, které Senát může schválit. S panem ministrem jsme probírali možnost takového zákonného opatření v souvislosti s OZZ. Pan ministr se řešení tohoto vážného problému nebrání, ale vše záleží na předsedovi vlády J. Rusnokovi. Návrh zákonného opatření může Senátu předložit jenom Vláda ČR jako celek. O institutu OZZ budeme ještě jednat v následujících dnech s dalšími zainteresovanými subjekty. Zachování institutu OZZ podporuje Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, SČMVD, Odbory a další subjekty. Bohužel současná diskuze v médiích o úloze zákonného opatření je trošku jednostranná a příliš nepomáhá prosadit tuto věc.

Vážení přátelé, pokud nechceme, aby zanikl institut OZZ a od 1. 1. 2014 nepřišlo několik tisíc lidí o práci, je nutné dát o sobě vědět. Myslím, že tou nejvhodnější formou je oslovení předsedy Vlády Jiřího Rusnoka, aby Vláda připravila zákonné opatření Senátu, které by umožnilo prodloužit současné posudky o OZZ.

Posledním bodem mého jednání s panem ministrem F. Koníčkem byla úvaha o možnosti vybudovat v ČR pojišťovací systém na sociální služby, obdobný tomu, který je funkční v Německu či ve Švýcarsku. Pan ministr mi přislíbil, že zváží způsob provedení analýz dopadů pojištění na sociální služby. Bez takových analýz nemá smysl o možnosti pojišťovacího systému dále hovořit. Na toto téma bude také konference, která se uskuteční 24. 10. 2013 v rámci veletrhu Non Handicap, který se bude konat v týdnu od 22. 10. – 25. 10. 2013 v Praze na Výstavišti Holešovice.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel