Informace č.: 59 - 2013

Vážení přátelé,

ve středu 24. 7. 2013 projednávala vláda zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 – 2014 za rok 2012. Do jednání vlády šel materiál s rozporem, neboť MPSV ČR a další ministerstva navrhovala, aby byl vypuštěn bod 1.2. Národního plánu, který zavazuje vládu připravit návrh na ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech OZP. Vláda na svém jednání, i přes náš nesouhlas, přípravu ratifikace Opčního protokolu z Národního plánu vyřadila. Opční protokol je termín, který je používán v mezinárodním právu. V rámci Úmluvy OSN o právech OZP stanoví, že tyto osoby by si mohly, jako jednotlivci, stěžovat na porušení v Úmluvě zaručených práv k Výboru OSN, který byl zřízen v rámci schválení této Úmluvy. Znamenalo by to, že každý občan ČR se zdravotním postižením by mohl podat stížnost na porušení svých práv, vyplývajících z Úmluvy. Právě obava jednotlivých ministerstev z množství stížností vedla vládu k vyřazení tohoto bodu z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 – 2014. Domnívám se, že tato obava nebyla na místě. Ukazuje se, že ve státech, kde již je Opční protokol k Úmluvě ratifikován, nedochází k nějakému dramatickému počtu stížností k Výboru OSN. NRZP ČR v tuto chvíli nemůže zvrátit rozhodnutí vlády. Budeme usilovat o opětovné zařazení ratifikace Opčního protokolu do nového Národního plánu na období let 2014 - 2018, který by měla vláda schválit do konce června 2014.

Vážení přátelé, včera se uskutečnilo jednání Krizového štábu Lázní s vedením Janských Lázní. Janské Lázně jsou ve složité finanční situaci. V současné vrcholící sezóně je v Janských Lázních obsazena asi polovina lůžek. Tato nedobrá situace je způsobena především vyhláškou č. 267/2012 Sb., která vstoupila v platnost 1. října 2012. Tato vyhláška stanoví indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči o dospělé, děti a dorost. Tato vyhláška výrazným způsobem mění přístup k lázeňské péči. Především zkracuje komplexní lázeňskou péči u dospělých z původních 28 dnů na 21 dnů. Příspěvkovou lázeňskou péči u dospělých z 21 dnů na 14 dnů, nebo původních 21 dnů dle dohody s pacientem. Komplexní lázeňská péče u dětí a dorostu je stanovena na 28 dnů. Opakovaná možnost lázeňské péče je zachována především u příspěvkové péče. Vyhláška zároveň určuje, že pro možnost opakované lázeňské léčby se do limitu započítávají lázeňské pobyty, realizované po 1. 10. 2009. Považuji tuto věc za protiústavní, protože vyhláška má retroaktivní charakter. Nová vyhláška způsobila, že došlo k poklesu poskytované lázeňské péče zhruba o polovinu. To se samozřejmě projevuje na ekonomice všech lázní, i Janských Lázní.

Na setkání krizového štábu s vedením Janských Lázní jsme došli k závěru, že vedení Janských Lázní podceňuje dohodu, kterou uzavřel bývalý ministr zdravotnictví L. Heger se Svazem zdravotních pojišťoven o tom, že Janské Lázně budou moci poskytovat i léčebně rehabilitační péči jako odborný lékařský ústav (OLÚ). Tuto péči mohou poskytovat na 340 lůžkách, a to 170 lůžkách pro dospělé a 170 lůžkách pro děti a mládež. Je to významná pomoc Janským Lázním. Krizový štáb došel k jednoznačnému názoru, že vedení Janských Lázní nedostatečně propaguje možnost poskytování léčebně rehabilitační péče. V době jednání byla tato péče poskytována pouze asi 3 pacientům.

Vážení přátelé, Vy, kteří pravidelně jezdíte na lázeňskou péči do Janských Lázní, můžete dnes požádat vašeho lékaře o předepsání léčebně rehabilitační péče v Janských Lázních. Vyřizování návrhu na tuto péči se řídí podobnými pravidly jako u návrhu na lázeňský pobyt. Návrh vystavuje praktický lékař a doporučuje odborný lékař (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař a podobně). U překladů z lůžka na lůžko, ze zdravotnického zařízení, návrh vystavuje pouze ošetřující lékař na příslušném oddělení. Léčebně rehabilitační péče znamená, že pacienti se závažnějším onemocněním budou léčeni v režimu rehabilitačního ústavu s odpovídající ošetřovatelskou péčí a intenzitou rehabilitační péče. Délka pobytu závisí na zdravotním stavu pacienta a může být 6 – 8 týdnů.

Vážení přátelé, prosím, abyste tuto informaci, o možnosti léčebně rehabilitační péče, šířili dál mezi ostatní osoby se zdravotním postižením. Léčebně rehabilitační péče může být poskytována opakovaně. Při jejím předpisu nejde do limitu lékaře, který ji předepisuje. To znamená, že lékaři nejsou předepisováním této péče finančně zatěžováni.

Vážení přátelé, v minulé informaci jsem Vás požádal o pomoc o zařazení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  - tisk 1058 do programu jednání Poslanecké sněmovny dne 7. 8. 2013. Společným úsilím se nám podařilo přesvědčit členy Organizačního výboru, že je důležité, aby tento návrh zákona byl v prvním čtení zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Tisk 1058 byl zařazen jako čtvrtý bod 57. schůze Poslanecké sněmovny. Na 58. schůzi, která by měla následovat hned po 57. schůzi, byl zařazen jediný bod k jednání, a to Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje Karta sociálních systémů – Sněmovní tisk 913.

Děkuji Vám všem za vaši spolupráci v této věci a přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel