Informace č.: 58 - 2013

Vážení přátelé,

v úterý 23. 7. 2013 jsem se poprvé sešel s novým ministrem práce a sociálních věcí panem Ing. Františkem Koníčkem. Projednávali jsme spolu mnoho témat. Na úvod lze říci, že pan ministr Koníček projevil velkou vstřícnost k potřebám osob se zdravotním postižením.

Prvním tématem, kterým jsme se zabývali, byla minimální mzda. Vláda schválila navýšení minimální mzdy na 8500,- korun s tím, že toto navýšení se netýká příjemců invalidních důchodů. Sdělil jsem panu ministrovi, že se jedná o diskriminaci. Pan ministr uvedl, že si je toho vědom. Materiál, který vláda projednávala, byl připraven již minulou vládou a dohoda je taková, že rozdíl v minimální mzdě bude pouze v roce 2014. Od roku 2015 by měla být minimální mzda u pracovníků se zdravotním postižením stejná jako u ostatních zaměstnanců. Pan ministr prohlásil, že to považuje za určitý kompromis. Je teď na nás, abychom si pohlídali, že tento kompromis nebude na delší dobu.

Druhým tématem společné schůzky byla sKarta. V Poslanecké sněmovně je ve třetím čtení Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů – tisk 913. S panem ministrem jsme se shodli na tom, že je nezbytné, aby třetí čtení zákona proběhlo na nejbližší srpnové schůzi Poslanecké sněmovny. Pan ministr požádal jednotlivé Poslanecké kluby, aby byl tisk 913 zařazen na srpnovou schůzi.  Sám jsem v této věci oslovil předsedkyni Poslanecké sněmovny a členy Organizačního výboru Poslanecké sněmovny, aby třetí čtení zákona bylo zařazeno na nejbližší schůzi. Oba jsme se shodli, že podporujeme komplexní pozměňovací návrh poslance M. Opálky, který definitivně, a s konečnou platností, ruší sKarty. Ve hře je ještě pozměňovací návrh poslanců Z. Stanjury a L. Kohoutové, který zachovává částečně specifické účty u ČS a.s. Věřím, že tento pozměňovací návrh nebude přijat.

Třetím tématem našeho jednání byly sociální služby. Pan ministr mě informoval o tom, že nalezl shodu s Asociací krajů na odložení převodu kompetencí ve financování sociálních služeb až od roku 2015. Je to pro nás dobrá zpráva. Bohužel však není jisté, zda tento návrh schválí Poslanecká sněmovna. Problém je v tom, že v Poslanecké sněmovně je novela zákona o sociálních službách – tisk 1058. Tento návrh však zatím nebyl zařazen na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční začátkem měsíce srpna. Zařazení tohoto zákona je velmi zásadní, protože nejenže upravuje odložení převodu kompetencí ve financování sociálních služeb, ale tisk 1058 obsahuje také novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. A právě tato novela by měla nově upravovat přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P po zrušení sKaret. Současně by mělo dojít k novému posuzování nároku na tyto průkazy, a to tak, že by se již neprovádělo sociální šetření, ale nárok na průkaz OZP by určoval posudkový lékař na základě zdravotního stavu. Prakticky bychom se vrátili do stavu před rok 2012. Víme všichni velmi dobře, že je to pro nás zásadní věc a pan ministr prohlásil, že tuto změnu podporuje. Pokud se nepodaří zařadit tisk 1058, vznikne tím obrovský problém, jak od roku 2014 poskytovat nové průkazy OZP. Proto Vás opět žádám o pomoc v této věci. Je nezbytné, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a další související zákony – tisk 1058, byl zařazen a projednán v prvním čtení na schůzi v srpnu 2013. Prosím Vás o pomoc a spolupráci. Prosím, napište svým poslancům, jak je důležité, aby tento zákon byl v prvním čtení projednán na srpnové schůzi. Velmi jste nám pomohli, když jste psali svým poslancům ve věci zařazení tisku 913. To se zdá, že se již podařilo. Nyní je potřeba zařadit i tisk 1058, aby mohly být průkazy OZP od 1. 1. 2014 vydávány bez velkých komplikací. Stačí, když si vyberete potřebné věty z této informace a napíšete svým poslancům. Spoléhám na Vaši pomoc.

Čtvrtým tématem mého setkání s panem ministrem byla problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to především problém osob zdravotně znevýhodněných. Asi všichni víte, že minulá vláda prosadila zrušení institutu osoba zdravotně znevýhodněná. Tímto krokem zaměstnavatelé přišli o podporu při zaměstnávání těchto osob a v současné době jsou tyto osoby propouštěny. Při diskuzi pan ministr F. Koníček uvedl, že novela zákona o zaměstnanosti, která by měla řešit tento problém, je již připravena do vlády a v nejbližší době se jí vláda bude zabývat. Požádal jsem pana ministra, aby této věci věnoval mimořádnou pozornost. Pokud vláda projedná návrh zákona během měsíce srpna, byla by novela zákona o zaměstnanosti zařazena v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny v září 2013. Pokud budou zkráceny lhůty k projednání, tak je velmi pravděpodobné, že legislativní proces by se měl stihnout do konce roku a zákon by mohl začít platit od 1. 1. 2014. V takovém případě by institut osoby zdravotně znevýhodněné byl zachován. Pro NRZP ČR je to velká priorita a tak budeme rychlost projednávaní sledovat.

Posledním bodem společného jednání byla problematika Opčního protokolu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a vytvoření Monitorovacího výboru Úmluvy. Pan ministr mě informoval, že proti ratifikaci Opčního protokolu (což je možnost podávání individuálních stížností Výboru OSN) bylo především ministerstvo spravedlnosti, legislativní rada vlády a částečně ministerstvo zahraničních věcí. Upozornil jsem pana ministra na skutečnost, že ratifikaci Opčního protokolu předpokládá úkol v Národním plánu vytváření podmínek pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010 – 2014, který vláda měla projednávat ve středu 24. 7. 2013. Pokud jde o vytvoření Monitorovacího výboru k Úmluvě, pan ministr uvedl, že se musí s celým problémem seznámit, ale že určitě bude mít zájem na jeho vytvoření.

 

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel