Mimořádné tiskové prohlášení předsedy NRZP ČR k jednání Poslanecké sněmovny o sociálních zákonech

V úterý 30. srpna 2011 projednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny zákony sociální reformy. Mimo jiné doporučil Poslanecké sněmovně, aby příspěvek na péči nově pobírali poskytovatelé sociálních služeb na rozdíl od současnosti, kdy příspěvek pobírají uživatelé sociálních služeb.

Princip, kdy příspěvek na péči je příjmem uživatele sociálních služeb, byl přijat schválením zákona o sociálních službách v roce 2006. Příspěvek na péči dává lidem s postižením základní kompetence, aby si sami mohli volit poskytovatele sociální služby, rozsah služeb, místo a čas výkonu služeb. Tento princip je standardní v členských zemích EU a nikde není zpochybňována jeho úloha ve zvýšení kompetencí uživatelů služeb.

Změna doporučená Výborem pro sociální politiku je pro lidi, kteří potřebují pomoc druhých osob, nepřijatelná! Po manifestaci dne 22. března 2011, kdy demonstrovalo tisíce lidí se zdravotním postižením před MPSV ČR, aby právě tento princip nebyl sociální reformou měněn, jsme uzavřeli dohodu s panem ministrem Jaromírem Drábkem. Součástí kompromisního řešení sociální reformy bylo, že příspěvek na péči budou i nadále dostávat uživatelé služeb. Tuto dohodu posvětila také Vláda ČR, která schválila zákony sociální reformy včetně dohodnutých kompromisů.

Pokud by Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů v podobě, kterou přijal Výbor pro sociální reformu, jednalo by se o zásadní a nepřijatelné porušení dohod mezi MPSV ČR a vládou na jedné straně a NRZP ČR na straně druhé. NRZP ČR dohodu, i když to bylo někdy velmi obtížné, dodržela a nepředkládala návrhy nad rámec dohody.

Žádáme proto odpovědné politiky, aby i oni převzali svůj díl odpovědnosti za dohodu a nedopustili zásadní systémovou změnu, která poškodí uživatele služeb.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel