BARIÉRY NA LABSKÉ CYKLOTRASE NA HRADECKU A PARDUBICKU

u příležitosti „Týdne Evropské mobility“ a „Dne bez aut“
zveme
zástupce krajů, měst, obcí, institucí
na pracovní setkání konané pod záštitou předsedy NRZP Václava Krásy
BARIÉRY NA LABSKÉ CYKLOTRASE
NA HRADECKU A PARDUBICKU
na den 20.9.2011
8:30 – 12:00
dopolední jednání
od 13:00
odpolední cyklojízda a doprovodný program
Pozvánka (PDF)