Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci přípravy vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopnosti zvládat životní potřeby a způsob jejich hodnocení

Vážení přátelé,

 

včera se uskutečnilo další jednání mezi NRZP ČR a MPSV ČR ve věci přípravy vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení. Včerejší jednání dospělo k tomuto rozhodnutí. NRZP ČR navrhne do pondělí 1. srpna 2011 vlastní představy co všechno by měla zmíněná vyhláška obsahovat. Obracím se proto na Vás s žádostí o pokud možno okamžité zaslání Vašich námětů, které by měly být součástí připravované vyhlášky. NRZP ČR prezentovala názor, že vyhláška musí obsahovat přesný popis způsobu posuzování, zvládání základních životních potřeb a způsob jejich hodnocení, a to včetně vyjmenování odborníků, kteří se budou na posuzování podílet. Dále jsme prezentovali naše stanovisko, že vyhláška musí obsahovat jasná kritéria jednotlivých posuzovaných oblastí, které stanoví jednotlivé parametry a každý posuzovaný klient se bude moci k nim vyjádřit. Prezentovali jsme naše přesvědčení, že pokud to bude možné, klienti by se měli účastnit závěrečného hodnocení schopností zvládat základní životní potřeby v rámci posuzování. Cílem je získat právní jistotu pro osoby se zdravotním postižením a možnost účinné obrany při pochybení správních orgánů.

 

Vážení přátelé, uvědomuji si, že čas je velmi krátký na Vaše případné návrhy, ale taková je dnes doba. Prosím, nepiště Vaše zkušenosti nebo dílčí jednotlivosti, ale zamyslete se nad zásadními systémovými věcmi, které by měly být součástí připravované vyhlášky a měly by zajistit spravedlivé a kontrolovatelné posuzování schopností zvládat základní životní potřeby.

 

Vaše náměty a návrhy prosím posílejte e-mailem na adresy: .

 

 

Vážení přátelé,

přeji Vám všechno dobré a těším se na spolupráci s Vámi.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR