Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím o pořádání happeningu před ministerstvem zdravotnictví

Vážení přátelé,

 

nedávno jsem Vás informoval o situaci, která vzniká v souvislosti s nekomunikací pana ministra Leoše Hegera. První část zdravotnické reformy je již těsně před hlasováním ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. O našich návrzích a námětech se nikdo z ministerstva zdravotnictví nebavil a do dnešního dne pan ministr nereagoval na otevřený dopis, který mu byl doručen 31. května 2011.

 

Předsednictvo NRZP ČR se na svém mimořádném zasedání dne 14. 6. 2011 zabývalo vzniklou situací a rozhodlo o konání happeningu před ministerstvem zdravotnictví. Happening se uskuteční v úterý dne 28. června 2011 v 11:00 hodin před ministerstvem zdravotnictví. Hlavní heslo happeningu bude „pane ministře mluvte s námi“. Dovoluji si Vás všechny na tento happening pozvat.

 

Cílem této akce je upozornit veřejnost na skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví připravuje velmi zásadní změny aniž by komunikovalo s těmi, kterých se nejvíce dotýkají. Pokusíme se uvolněnou formou upozornit na připravované standardy léčebné péče, ale i na zvyšování finanční zátěže při pobytu ve zdravotnických zařízeních, která může způsobit velké komplikace lidem odkázaným pouze na invalidní důchod. Na závěr happeningu chceme vydat prohlášení, které by mělo být předáno panu ministrovi, aby vnímal naše výhrady k připravovaným reformním zákonům.

 

V příštích dnech obdržíte podrobné informace jakým způsobem je možné se dostat před ministerstvo zdravotnictví. Budeme velmi rádi, když přijedete a vyslovíte svůj názor na připravované standardy i nadstandardy i ekonomickou zátěž neustálého zvyšování spoluúčasti. Pokud budete jen trochu moci, prosím, přijeďte do Prahy, ať pan ministr vidí, že situace ve zdravotnictví je pro nás jednou ze zásadních věcí. O problémech standardů a nadstandardů jsem Vás seznámil v informaci ze dne 6. června 2011, kterou najdete na webu NRZP ČR www.nrzp.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR