Aktuality

Pozvánka na Jarní jarmark

Zveme vás na Jarní jarmark a Dny otevřených dveří v Životě bez bariér!

V neděli a pondělí, 25. - 26.  března.

Chystáme pro vás:

  • Jarní prodejní výstavu výrobků chráněné dílny a sociálních služeb
  • Společné tvoření výrobků s klienty sociálních služeb - pondělí dopoledne
  • Možnost prohlídky a vyzkoušení kompenzačních pomůcek – vozíky, polohovací lůžka, a další
  • Prohlídku prostor Života bez bariér
  • Prezentaci poskytovaných služeb a činností 

Kde: Centrum Klášter, areál bývalé nemocnice, Opolského 148, Nová Paka 

Přijďte si nakoupit velikonoční dárečky a podívat se, co na novopackém klášterním kopci děláme. Pokud se potýkáte se zdravotním omezením, či se staráte o své blízké, kteří jsou závislí na vaši pomoci, rádi si s vámi popovídáme o tom, jak vám můžeme pomoci.

 

Informace č.: 14 - 2018 (návrhy zákonů o hmotné nouzi)

Vážení přátelé,

situace ve věci výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek se již začíná, a to především pod tlakem NRZP ČR, řešit. 

V Poslanecké sněmovně jsou dva poslanecké návrhy na novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. První návrh, tisk 89, který je v odkaze pod textem, podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci z Hnutí ANO. Paní poslankyně navrhuje, aby v případě, kdy částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500,- Kč, aby již nebyly poukázky použity. A dále navrhuje, aby poukázky nebyly vypláceny v případě, že příjemce hmotné nouze je klientem pobytové sociální služby, nebo je déle než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Dále nebudou poukázky vypláceny u osob, u kterých je omezena svéprávnost anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

Druhý návrh, tisk 99, který najdete v odkaze pod textem, podal pan poslanec Vít Kaňkovský (KDU – ČSL) a další poslanci z dalších politických stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob. Poukázky by neměly být použity u osob, které jsou invalidní ve III. stupni, u osob pečujících o děti na závislé na péči v I. – IV. stupni, dále u poživatelů příspěvku na péči ve II. – IV. stupni závislosti, osobám, kterým byl ustanoven opatrovník a dále osobám starším 68 let. Skutečnost, že jsou podány dva návrhy, není na škodu, věříme, že poslanci se nakonec dohodnou a změnu zákona o hmotné nouzi přijmou v kompromisu, který bude přijatelný pro nejvíce ohrožené skupiny. 

Vážení přátelé, o průběhu projednávání těchto zákonů Vás budeme samozřejmě průběžně informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 13 - 2018 (Projednávání novely zákoníku práce a zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera projednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera, kterým se novelizuje zákoník práce. Tuto novelu zákona připravila NRZP ČR a řeší problematiku náhrad mzdy při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v souvislosti se zvyšováním minimální mzdy. U příjemců I. a II. stupně, kteří jsou evidováni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, se započítává fiktivní příjem ve výši minimální mzdy. O tuto částku se příjemcům rent snižují náhrady mzdy. 

Náš návrh spočívá v tom, že by se výše minimální mzdy započítávala ve výši, která byla v době přiznání invalidního důchodu. To znamená, že při dalším zvyšování minimální mzdy by se u rent nezvyšovala. Výbor pro sociální politiku projednávání zákona přerušil s tím, že se počká na Vládní návrh zákona, který je již v Poslanecké sněmovně a řeší také výplatu rent u ozbrojených složek, to je u policie, hasičů a vojáků z povolání. Vládní návrh by měl být projednán ve zkráceném čtení. To je podle § 90, odst. 2, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pokud tomu tak bude, tak je výhodné skutečně počkat na jednání o Vládním návrhu, protože by se celý proces projednávání zákona urychlil. Jednání na Výboru se také účastnili horníci z Ostravska, kteří právě na současnou podobu způsobu vyplácení rent velmi doplácejí, a tudíž velmi uvítali poslanecký návrh, který jsme iniciovali. 

Vážení přátelé, včera jednal také Senát o senátním návrhu senátorů Vladimíra Plačka a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Návrh zákona mimo jiné obsahuje také navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč měsíčně. Dále se jedná například o výplatu příspěvku na mobilitu lidem, kteří jsou v ústavních zařízeních. Senát projednávání návrhu zákona přerušil s tím, že počká na vyjádření jednotlivých ministerstev. To znamená, že projednávání je přerušeno nejméně na měsíc, možná i déle. Samozřejmě, že budeme projednávání zákona sledovat a případně o něm informovat. 

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel