Aktuality

pozvánka na konferenci "Zdravotní postižení v kontextu sociální práce"

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP společně

s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR[1]

a InternetPoradnou.cz v Olomouci2

si Vás dovolují pozvat na IV. odbornou konferenci

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením.[1] 

Součástí konference budou odpolední prezentace tematicky relevantních diplomových prací našich studentů a také výstupy či náměty z mezinárodního projektu ICLife, zaměřeného na zapojení osob s mentálním postižením do univerzitního prostředí.

Konference se koná 26. září 2019 v AULE CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc,

od 9:30 hod.

Jsou na ni srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti

a zainteresovaná veřejnost.

Nad konferencí převzal záštitu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.,

děkan CMTF UP

 

Přihlášení na konferenci naleznete zde.

Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.

dotazy:

Těšíme se na Váš zájem, Vaše zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe.

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.     PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

vedoucí pořádající katedry                               odborný garant konference

[1] www.apzp.cz

2 www.iporadna.cz

Konference se koná v rámci projektu Inovace metod sociální práce s rodinou IGA 2019_007

 

Informace č.: 17 - 2019 (Novela zákona o zdravotních pojišťovnách)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posílám návrh novely zákona č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Součástí tohoto zákona je také novela zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. 

Návrh zákona reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. 

Ústavní soud ve vztahu k dosavadní zákonné úpravě dovodil nerovnost mezi různými skupinami pojištěnců, neboť někteří z nich jsou a priori vyloučeni z pasivního volebního práva (nemohou být voleni). Takto založená nerovnost je podle názoru Ústavního soudu v rozporu s čl. 21 odst. 4 Listiny základní ch práv a svobod. 

Cílem návrhu zákona je tedy zavedení transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů odpovídal výše uvedenému nálezu Ústavního soudu. 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše připomínky k návrhu zákona nejdéle do 15. 4. 2019, a to na adresu . Do budoucna by se mělo změnit obsazování správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven tak, aby tam byli zastoupeni skutečně pacienti. Z tohoto důvodu je velmi důležité se zákonu věnovat. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 16 - 2019 (předávání cen MOSTY za rok 2018)

Vážení přátelé,

jak jistě víte NRZP ČR každoročně předává ceny MOSTY za projekty, které pomáhají lidem se zdravotním postižením k lepší integraci do společnosti. V odkazu pod textem Vám posíláme tiskovou zprávu ze slavnostního předávání cen, které se uskutečnilo 28. 3. 2019 v Třebíči. Bylo to nádherné setkání lidí, kteří nezištně pracují pro osoby se zdravotním postižením. Byli jsme rádi, že jsme mohli společně poděkovat alespoň malé skupině lidí, kteří vytvářejí a realizují projekty pomáhající osobám se zdravotním postižením.

Předávání se účastnila patronka paní Livia Klausová, paní ministryně financí Alena Schillerová, poslanci  Poslanecké sněmovny, senátoři Senátu ČR, představitelé kraje Vysočina a představitelé města Třebíč. Celým večerem nás provázel pan Aleš Cibulka. Jako poděkování všem vystoupil s písněmi pan Bohuš Matuš. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel