Aktuality

Informace č.: 22 - 2018 (Dotazník zdravotní péče)

Vážení přátelé,

od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic - Nejlepší nemocnice ČR 2018 (v roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů, 33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic). Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. 

Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic). 

Vážení přátelé,

Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1

Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1

 

Vážení přátelé, věříme, že využijete této možnosti, protože právě takovéto hlasování pacientů je důležité k vytváření tlaků na lepší kvalitu zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Pozvánka na 11. výstup na horu Říp

Vážení,

v neděli 8. dubna 2018 se Společnost Parkinson, z. s. svou akcí11. výstup na horu Říp připojí k celosvětové kampani UNITE for PARKINSON´S.

EPDA (Evropská asociace pro PN) vyhlásila kampaň UNITE for PARKINSON´S, v rámci které se uskuteční podobnéakce po celém světě a která má za cíl přivést pozornost k projevům a příznakům nemoci, edukovat tak veřejnost, azároveň upozornit na fakt, že 200 let od popsání této nemoci neznáme příčinu jejího vzniku.

Ve veřejnost existuje hlad po informacích o této nemoci, většinou si ji pletou s Alzheimerovou nemocí. (Pacient s AN je fyzicky v pořádku, mozek však trpí postupující demencí a po několika letech umírá. Pacients PN vlivem nedostatku dopaminu v mozku ztrácí pohybové dovednost, zhoršuje se koordinace funkcívnitřních orgánů, což se navenek projevuje zpomalenost až ztuhnutm, za „plného vědomí“.) Nemocíovlivněná koordinace pohybů velmi připomíná stav opilost, zpomalenost v reakcích bývá pokládána zademenci. Pacient se o svou nemoc nijak „nezasloužili“ , většinou jsou to lidé, kteří byli velmi úspěšní ve svých profesích.

Společnost Parkinson, z. s. – sdružuje pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich blízké, a to už od roku1994. Má 600 členů v 19 klubech po celé republice. Vydává vlastní časopis, organizuje skupinovácvičení v klubech a pořádá rekondiční pobyty. Provozuje poradenské centrum a realizuje další projektyjako Rehabilitace jako součást léčby PN, nebo značka Parkinson standard. 11. výstup na horu Říp –tradiční akce konaná při příležitost Světového dne Parkinsonovy nemoci, který připadá na 11. dubna letos proběhne v neděli 8. dubna od 10.00 hod. a sejdeme se v Hostnci Pod Řípem v Krabčicích.

Akce se účastní 100 – 150 lidí a srdečně zveme i Vás i s rodinnými příslušníky.

Chcete-li podpořit naše aktvity ve prospěch pacientů s PN, použijte č.ú. 176 680 6504/ 0600, VS 299.

Zdislava Freund, předsedkyně,

 

 

Informace č.: 21 - 2018 (Novela zákona o EET)

Vážení přátelé, 

Ministerstvo financí ČR předkládá „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. 

Součástí návrhu zákona je novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, jejíž předložení je uloženo Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 schváleným usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 91.

Níže jsou uvedeny hlavní změny obsažené v jednotlivých novelách, které jsou součástí návrhu. 

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. 

Vážení přátelé, pod tímto textem najdete odkazy na návrh zákona, důvodovou zprávu a původní znění zákona. Pokud byste měli nějaké připomínky k uvedenému návrhu zákona, prosíme, abyste nám je poslali nejpozději do 23. 3. 2018 na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel