Aktuality

Informace č.: 80 - 2018 (Blíží se uzávěrka fotografické soutěže Navzdory bariérám)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem najdete propozice pro fotografickou soutěž na téma "Navzdory bariérám". Fotografickou soutěž vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Dílo je potřeba poslat nejpozději do 15. října

2018 emailem na adresu . Ceny vítězům předá předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předseda vlády Andrej Babiš. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 79 - 2018 (zvýšení příspěvku na péči jde do finiše)

Vážení přátelé,

v souvislosti s projednáváním senátního návrhu na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni se někteří stavějí do pozice, že to je jejich zásluha nebo, že mají podíl na dosavadní podpoře zákonodárců zvýšení příspěvku na péči. Proto je asi důležité říci pravdu, jak se návrh zákona zrodil a proč se urychlilo jeho projednávání. 

Dovolím si uvést celou historii projednávání zákona. Zákon podali senátoři v říjnu 2017, konkrétně pan senátor Vladimír Plaček, který bohužel již zemřel. Původně se jednalo o velkou novelu zákona o sociálních službách. Senát celý zákon redukoval pouze na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun, a to pouze v těch případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí. Tuto myšlenku NRZP ČR senátorům vnukla a ukázalo se, že senátoři ji akceptovali. 27. dubna 2018 byl poslancům Poslanecké sněmovny rozeslán senátní návrh, jako tisk 160. Vláda dala k návrhu negativní stanovisko a tak NRZP ČR musela přesvědčit poslance, že i přes negativní stanovisko vlády nemá nechat tisk bez projednání a měli by se jím začít zabývat. Podařilo se nám s nimi domluvit, že zákon byl projednán v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny v září. Předseda NRZP ČR se sešel s ministryní Janou Maláčovou a došlo k dohodě, že MPSV ČR podpoří zvýšení příspěvku na péči. V současné době intenzivně jednáme, aby Poslanecká sněmovna podpořila také zvýšení příspěvku na péči i ve III. stupni. Zdá se, že jak poslanci tak i MPSV ČR podpoří takový návrh. Výbor pro sociální politiku, jako garanční výbor, bude projednávat zvýšení příspěvku na péči pravděpodobně ve večerních hodinách v úterý 2. října 2018. Tam se ukáže, jaká je skutečná podpora poslankyň a poslanců k podpoře zvýšení příspěvku na péči nejen ve IV. stupni, ale také ve III. stupni. 

NRZP ČR neorganizovala žádné postávání před Poslaneckou sněmovnou, protože jsme měli informace o tom, že Poslanecká sněmovna drtivou většinou podpoří návrh zákona v prvním čtení. Také jsme Vás o tom dopředu již informovali, že víme, že Poslanecká sněmovna je tomuto návrhu příznivě nakloněna.

Podivujeme se tomu, když někteří se nyní halasně hlásí k tomuto zákonu. Když jsme Vás před několika týdny vyzývali, tak jsme nedostali žádný signál, že právě tito lidé by oslovovali nějaké poslankyně a poslance. Pro NRZP ČR je důležité, že zákon bude přijat, že dojde ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni a s velkou pravděpodobností i ve III. stupni a „není třeba si natřepávat peří na cizím úspěchu“. 

Přeji Vám všechno dobré.

  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Pozvánka na konferenci ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci společně s

Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci

 

navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“ a zve Vás na její II. ročník s názvem

 

„ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku

a dobrovolnictví.

Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. 

Konference se koná:

v pátek 20. října 2018 od 9.00 h. do 15.00 h.

v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci.

Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké. 

 

Účast na konferenci je bezplatná[3]. 

 

Informace: e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ na adresu:  

Přihlášení: Vyplněním on-line přihlášky zde:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IPiWHL36KQWwVw8GaP7kMtX67mZ7t8B0zGcw775WkBypog/viewform?c=0&w=1 průběžně, nejpozději však do 5. 10. 2018. 

 

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast i na přátelské a profesně podnětné setkání s Vámi!

 

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.                                  PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.

vedoucí KKS CMTF UPOL                                            za organizační tým KKS CMTF UPOL 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel