Aktuality

Informace č.: 19 - 2018 (Předávání cen Mosty)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem najdete pozvánku na slavnostní předávání udílení cen NRZP ČR MOSTY za rok 2017. Předávání cen se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15 hodin v Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, na Praze 4. Tuto elektronickou pozvánku můžete využít jako vstupenku na akci, a to zcela zdarma. V pozvánce je uveden program. Celý program bude moderovat pan Aleš Cibulka. O hudební doprovod se postarají paní Hanka Křížková, pan Láďa Kerndl a Hudební ateliér Zbůch HAZBAND. 

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na tuto akci. Máte pořád ještě příležitost se přihlásit. Pokud se rozhodnete, že využijete této mimořádné příležitosti, prosím, obratem nám nahlaste svou účast na adresu

Těším se na shledání s Vámi v Top Hotelu Praha. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

 

Pozvánka na výstavu "Vstupte do našeho světa"

pozvankatk18
 

Informace č.: 18 - 2018 (návrh zákona o pozemních komunikacích a podmínkách provozu vozidel na nich)

 

Vážení přátelé, 

ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavním cílem předkládaného návrhu je změna způsobu úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady. Povinnost úhrady časového poplatku se vztahuje k vozidlům s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny, přičemž jí nepodléhají vozidla, která jsou dle zákona od zpoplatnění osvobozena. 

V současné době se úhrada časového poplatku činí prostřednictvím zakoupení dálničního kupónu, jehož jeden díl se vylepuje na čelní sklo vozidla a druhý díl musí mít řidič při užití zpoplatněné pozemní komunikace pro účely kontroly. Kontrolu úhrady časového poplatku provádějí celníci a policisté přímo na zpoplatněných pozemních komunikacích, kde musí vozidlo zastavit. 

Předložený návrh obsahuje novou úpravu úhrady časového poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Úhradu bude možné provádět i bezhotovostně, prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Provedení úhrady bude zaznamenáno v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění, tj. informačním systému, který bude provozovat Státní fond dopravní infrastruktury. Do této evidence budou zaznamenávána rovněž osvobození vozidel od zpoplatnění, a to na základě oznámení provozovatelů takových vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury. U osvobození od zpoplatnění, které je vázáno na přepravu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, je-li provozovatelem vozidla nebo osobou jemu blízkou, bude umožněno oznámit osvobození až 3 vozidel, přičemž bezplatně bude možné užít zpoplatněnou pozemní komunikace nadále pouze v okamžiku, kdy bude držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P vozidlem skutečně přepravován. 

Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím kamerového systému, který bude rozpoznávat státní poznávací značky vozidel, ověřováno, zda má vozidlo uhrazený časový poplatek. Zachována však zůstane i kontrola prováděná přímo v provozu, při níž bude možné mimo jiné kontrolovat i to, zda jsou naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění. 

Vážení přátelé, v odkazech pod textem Vám posíláme návrh zákona, důvodovou zprávu i původní znění zákonů s vloženými změnami. Prosíme Vás, abyste nám nejdéle do pátka 16. 3. 2018 poslali Vaše připomínky k návrhu zákona. Odborná komise NRZP ČR je posoudí a případně zapracuje do stanoviska NRZP ČR. Připomínky zasílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel