Aktuality

Informace č.: 75 - 2018 (Připomínky k zákonu o lobbování a změnového zákona)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh zákona o lobbování, a to včetně důvodové a předkládací zprávy. Současně Vám v odkaze pod textem posíláme návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Především se mění jednací řád Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Vážení přátelé, pokud byste měli k oběma zákonům nějaké připomínky, prosím pošlete nám je co nejdříve, nejpozději však do středy 26. 9. 2018, a to na adresu . Víme, že je to krátký čas, ale bohužel, zákon jsme získali až nyní.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 74 - 2018 (Novela zákona o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila tisková konference NRZP ČR, a to v Poslanecké sněmovně, kde jsme, společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským, představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu, která přesně popisuje jednotlivé diagnózy, na které by se vztahovala možnost získání příspěvku na pořízení zvláštní kompenzační pomůcky. 

NRZP ČR se zásadním způsobem podílela na vzniku zákona, a to společně s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Tento zákon považujeme za splnění slibu, který jsme dali v loňském roce lidem, kteří mají výše uvedená zdravotní postižení. V loňském roce se nám nepodařilo prosadit tyto diagnózy do zákona, proto jsme připravili novelu zákona, kterou paní poslankyně a pan poslanec podali. Celý zákon si můžete najít na www.psp.cz , jako tisk 267. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 73 - 2018 (Access City Award 2019)

Vážení přátelé, 

již jsme Vás informovali o soutěži pro evropská přístupná města (Access City Award 2019). 

Evropská komise připravila o soutěži krátké propagační video: https://europa.eu/!Wn98Wr (u videa lze zvolit i české titulky) a zároveň prodloužila termín pro podávání přihlášek do 23. září 2018

Zde můžete znovu nalézt hlavní informace o soutěži:

Access City Award 2019 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku mohou podat města s vyšším počtem obyvatel než 50 000 z některého členského státu Evropské unie. Od tohoto ročníku se nově mohou zúčastnit i města s nižším počtem obyvatel, a to v některé z kategorií speciální ceny kulturního dědictví. Přihlášky musí být vyplněny a předány v angličtině (akceptována bude příp. i francouzština a němčina) na online formuláři nejpozději do 23. září 2018

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2019 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Ta se letos uskuteční 4. prosince. 

Podrobné informace i odkazy na online přihlašovací formuláře najdete na těchto stránkách: https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_cs

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel