Aktuality

Informace č.: 39 - 2019 (změny pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce)

Vážení přátelé, 

 

pod textem informace najdete odkaz na dokument, který se týká změn pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Jedná se o to, že od 1. 8. 2019 dochází k jednotnému portálovému řešení práce a sociálních věcí. V praxi to znamená změny v používání některých aplikací. 

Přeji Vám pěkné letní dny. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 38 - 2019 (Distanční prodej léků a novela zákona č. 329/2011 Sb.,)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna projednala a hlasovala o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení. 

NRZP ČR se snažila v rámci projednávání zákona prosadit tzv. distanční prodej léků. Pan poslanec Patrik Nacher podal pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, tisk 302, který by umožnil tzv. dálkový výdej léků vázaných na lékařský předpis. Celý systém by měl fungovat tak, že pacient si u lékaře formou SMS nebo elektronicky objedná elektronický předpis léků. Lékař pošle pacientovi elektronicky tento předpis, nebo SMS kód předpisu. Pacient pošle elektronicky lékový předpis vybrané lékárně nebo může použít kód předpisu. Lékárna předepsané léky doručí pacientovi certifikovaným dopravcem až domů. Samozřejmě, že tuto dopravu bude pacient platit, ale nebude platit cestu za lékařem a cestu do lékárny, případně nebude platit čas asistenta, který stráví při zajištění léků. Výjimku budou tvořit léky, které jsou na zvláštní lékařský předpis, což jsou opiáty a podobně. Elektronický výdej léků bude vždy vázán k existující kamenné lékárně. 

Tato služba by měla výrazně zlepšit dostupnost léků na předpis pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou mobilitu. To jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, osoby po úrazech ale i maminky s malými dětmi. Osoby se zdravotním postižením ušetří peníze, které vydávají na asistenci a budou moci asistenci využít pro jiné služby. 

Pozměňovací návrh pana poslance však nebyl poslanci schválen. Stanovisko Výboru pro zdravotnictví bylo negativní a stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR bylo neutrální. Překvapilo nás, že návrh pana poslance Patrika Nachera byl podpořen pouze jedním hlasem, i když se hodně lidí zdrželo a nehlasovali proti. Pokusíme se tento návrh ještě podat při projednávání zákona v Senátu. 

V pátek 21. 6. 2019 projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 267, který podal pan poslanec Vít Kaňkovský a další. Je to návrh zákona, který rozšiřuje o tři skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu. Příští týden, pokud bude jednat Poslanecká sněmovna, by měl být zákon schválen ve třetím čtení. Novela by byla po té projednána v Senátu. Důležité je, že zákon nestojí v pořadí ostatních zákonů, ale že se podařilo jej Poslaneckou sněmovnou posunout dál. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Informace č.: 37 - 2019 (Statistické šetření ČSÚ)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme tiskovou zprávu Českého statistického úřadu o statistickém šetření, které bylo zaměřeno na osoby se zdravotním postižením. 

Dále vám v odkaze pod textem posíláme výsledky tohoto statistického šetření. Jsou to informace, které mohou být pro vás zajímavé a určitě vám pomohou ve vaší práci v oblasti zdravotního postižení. 

Přeji vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel