Aktuality

Informace č.: 77 - 2018 (Návrh zákona o rychlosti vozíků)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Návrh zákona podali poslanci ČSSD na podnět spolku CZEPA. 

Návrh zákona je zcela jednoduchý, mění se pouze povolená rychlost u elektrických invalidních vozíků z rychlosti 6 km v hodině na rychlost 15 km v hodině. Víme, že toto je velmi kontroverzní návrh, protože část lidí se zdravotním postižením tento návrh vítá, druhá část, to je ti lidé, kteří nepoužívají EIV, se domnívají, že to může být rychlost až nebezpečná. V důvodové zprávě jsou důvody, proč se tento návrh podává. Základním důvodem je skutečnost, že, pokud by nedošlo ke změně zákona, tak všechny vozíky, které by byly konstrukčně schopné vyšší rychlosti než 6km/hod by měly být evidovány jako motorová vozidla. Domníváme se, že rychlost 15km/hod je rychlost poměrně veliká, a to na úrovni běhu osoby ve věku 10 let. Vzhledem k nerovnostem povrchu, skutečnosti, že vozíky jezdí především po chodníku, kde je hustý provoz, ale i vzhledem k tomu, že vozíky často řídí lidé s poruchou motoriky, a také lidé, kteří mají omezenou právní subjektivitu, považujeme za důležité, aby došlo k nějakému kompromisu. 

Vážení přátelé, proto Vám posíláme tento poslanecký návrh a prosíme Vás o Vaše názory na tento problém. Podle nich potom budeme jednat s poslanci o případném kompromisu. 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 76 - 2018 (Připomínky pro pracovní skupinu Pacientské rady)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh spolku CZEPA – diagnózy, jejichž důsledkem jsou funkční stavy, vyžadující domácí zdravotní péči a současně také sociální služby. Materiál bude projednáván v pracovních skupinách Pacientské rady.

Paní Faltýnková, která materiál pro pracovní skupinu vypracovala, zároveň vyzvala, aby se k němu mohly vyjádřit i další organizace. 

Prosíme Vás o zamyšlení se nad potřebami Vaší cílové skupiny a Vašich členů, nad nedostatky v systému poskytování zdravotních a sociálních služeb v rámci domácí péče. Každá skupina osob se zdravotním postižením má svoje specifické potřeby, a proto je důležité, aby pracovní skupina Pacientské rady měla zpětnou vazbu od co nejširšího spektra lidí se zdravotním postižením. 

Svoje připomínky můžete sdělit přímo na adresu paní Faltýnkové, to je . Vaše případné připomínky bychom samozřejmě paní Faltýnkové předali. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 75 - 2018 (Připomínky k zákonu o lobbování a změnového zákona)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh zákona o lobbování, a to včetně důvodové a předkládací zprávy. Současně Vám v odkaze pod textem posíláme návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Především se mění jednací řád Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Vážení přátelé, pokud byste měli k oběma zákonům nějaké připomínky, prosím pošlete nám je co nejdříve, nejpozději však do středy 26. 9. 2018, a to na adresu . Víme, že je to krátký čas, ale bohužel, zákon jsme získali až nyní.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel