Aktuality

Pozvánka na konferenci Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa,přístupnost kulturních památek v MS kraji

POZVÁNKA

na

KRAJSKOU KONFERENCI NRZP ČR, z. s.

pořádanou pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast

Jiřího Navrátila, MBA

24. 10. 2019

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

místnost D 200 předsálí zastupitelstva, 1. patro.

„Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa,přístupnost kulturních památek v MS kraji“

 

 

PROGRAM

 

 

1. Prezence – 10,30 – 11,00 hod.

2. Zahájení konference – 11,00 – 11,05 hod.

      Radim Kozlovský, předseda KV NRZP ČR v MSK

3. Přivítání účastníků konference – 11,05 – 11,15 hod.

      Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast

4. Národní rozvojový program mobility pro všechny - Finanční podpora pro odstraňování bariér

      Přednášející:

        Ing. Dagmar Lanzová, NRZP ČR, z. s. Praha

        Čas: 11,10 – 12,00 hod.

        Diskuze: 12,00 – 12,10 hod.

5. Prezentace pomůcky pro nevidomé a slabozraké firmy Sagitta

      Přednášející:

        Jaroslav Ostrčilík, zástupce firmy Sagitta

        Čas: 12,10 – 12,25 hod.

        Diskuze: 12,25 – 12,35 hod.

6. Přestávka – 12,35 – 13,00 hod.

7. Přístupnost kulturních památek v Moravskoslezském kraji

     Přednášející:

        Ing. arch Marie Bartošová, vedoucí Odboru péče o památkový fond NPÚ ÚOP Ostrava

        Čas: 13,00 – 14,00 hod.

        Diskuze: 14,00 – 14,10 hod.

8. Projekt Opavsko bez bariér

     Přednášející:

        Pavel Carbol, předseda spolku Opavskem bez bariér, z. s. Autor a správce Projektu Opava bez bariér.

        Čas: 14,10 – 14,25 hod.

        Diskuze: 14,25 – 14,30 hod.

9. Ukončení konference – 14,35 hod.

 

 

Pozvánka na Předvánoční jarmark a dny otevřených dveří

Zveme vás na Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří v Životě bez bariér!

V neděli a pondělí, 24. - 25.  listopadu.

Chystáme pro vás:

  • Předvánoční prodejní výstavu výrobků chráněné dílny a sociálních služeb
  • Společné tvoření výrobků s klienty sociálních služeb - pondělí dopoledne
  • Prohlídku prostor Života bez bariér
  • Prezentaci poskytovaných služeb a činností
  • Informace k přestavbě kláštera

Kde: Centrum Klášter, areál bývalé nemocnice, Opolského 148, Nová Paka

Přijďte si nakoupit vánoční dárečky a podívat se, co na novopackém klášterním kopci děláme.


Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Přejeme Vám pohodové dny.

 

Marie Vokurková

Kontakt: 724 338 308; ;  www.zbb.cz
Život bez bariér, z.ú.

Adresa sídla: Lomená 533, 509 01 Nová Paka, Czech republic
 

Informace č.: 71 - 2019 (Přihlášení projektů na cenu MOSTY)

Vážení přátelé,

jak víte, tak NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění. 

 

Za rok 2019 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích: 

1. cena pro instituci veřejné správy,

2. nestátní subjekt,

3. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,

4. zvláštní cena.

 

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2019 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem.

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu . Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2019. Výsledky ceny MOSTY 2019 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok 24. března ve Zlíně. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel