Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připomínek Senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.: 361/2000 Sb.

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Sněmovní tisk 26.)

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při prosazování našeho návrhu. Prosím, abyste individuálně oslovili jednotlivé poslance z Vašich volebních obvodů a požádali je, aby akceptovali naše připomínky a pokud možno návrh zákona neschválili.

Jsme přesvědčeni o tom, že Senátní návrh zákona přináší více negativ než pozitiv. Domníváme se, že pokud má dojít k novelizaci ustanovení zákona, které upravují parkovací průkazy osob se zdravotním postižením, je nejlépe navrhnout zcela novou úpravu zákona, která bude řešit tento problém komplexně, v souladu s předpisy EU.

Přeji Vám všechno dobré

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Připomínky (dokument WORD)

 

Dopis předsedy NRZP ČR Václava Krásy členským organizacím ve věci dopisů ohledně Programového prohlášení vlády

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám dopis se stanoviskem NRZP ČR k Programovému prohlášení vlády ČR, se kterým jsem se obrátil na předsedu vlády pana Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka.

Přeji Vám všechno dobré

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Dopis (PDF dokument)

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci programového prohlášení vlády

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám některá ustanovení návrhu Programového prohlášení vlády, které vláda bude schvalovat na svém zasedání ve středu 4. srpna 2010. Jak vyplývá z přiloženého textu, v návrhu programového prohlášení vlády, se mimo jiné, zcela překvapivě objevilo téma převodu dotačního řízení na kraje.

Celý článek...

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel