Aktuality

Informace č.: 21 - 2018 (Novela zákona o EET)

Vážení přátelé, 

Ministerstvo financí ČR předkládá „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. 

Součástí návrhu zákona je novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, jejíž předložení je uloženo Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 schváleným usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 91.

Níže jsou uvedeny hlavní změny obsažené v jednotlivých novelách, které jsou součástí návrhu. 

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. 

Vážení přátelé, pod tímto textem najdete odkazy na návrh zákona, důvodovou zprávu a původní znění zákona. Pokud byste měli nějaké připomínky k uvedenému návrhu zákona, prosíme, abyste nám je poslali nejpozději do 23. 3. 2018 na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 20 - 2018 (Jednání vlády o poukázkách hmotné nouze)

Vážení přátelé,

ve středu 14. 3. 2018 Vláda ČR projednala dva poslanecké návrhy, které se týkají výplaty poukázek z části dávky hmotné nouze na živobytí. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi stanoví, že osobám, které pobírají dávky životního minima déle než půl roku, bude dávka částečně vyplácena v poukázkách, a to v rozsahu od 35 % výše dávky do 65 % výše dávky. Paušální povinná výplata dávek pomoci v hmotné nouzi poukázkami poškozuje ty občany, kteří si nemohou zlepšit svou ekonomickou situaci z  objektivních důvodů prací. NRZP ČR vytvořila tlak na poslankyně a poslance a ti podali dva návrhy zákonů, které používání poukázek při výplatě hmotné nouze omezují. 

První návrh, tisk 89, který je v odkaze pod textem, podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci z Hnutí ANO. Paní poslankyně navrhuje, aby v případě, kdy částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500,- Kč, aby již nebyly poukázky použity. A dále navrhuje, aby poukázky nebyly vypláceny v případě, že příjemce hmotné nouze je klientem pobytové sociální služby, nebo je déle než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Dále nebudou poukázky vypláceny u osob, u kterých je omezena svéprávnost anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. Vláda vyslovila s tiskem 89 souhlas. To znamená, že jej plně podpořila. 

Druhý návrh, tisk 99, který najdete v odkaze pod textem, podal pan poslanec Vít Kaňkovský (KDU – ČSL) a další poslanci z dalších politických stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob. Poukázky by neměly být použity u osob, které jsou invalidní ve III. stupni, u osob pečujících o děti na závislé na péči v I. – IV. stupni, dále u poživatelů příspěvku na péči ve II. – IV. stupni závislosti, osobám, kterým byl ustanoven opatrovník a dále osobám starším 68 let. Vláda vyslovila k tisku 99 neutrální stanovisko. To znamená, že ponechává na Poslanecké sněmovně, aby o návrhu zákona rozhodla. 

Skutečnost, že jsou podány dva návrhy, není na škodu, věříme, že poslanci se nakonec dohodnou a změnu zákona o hmotné nouzi přijmou v kompromisu, který bude přijatelný pro co nejvíce ohrožených skupin. NRZP ČR se podílela na přípravě tisku 99, který podali pan poslanec Vít Kaňkovský a další poslanci. Budeme se snažit, aby Poslanecká sněmovna se přiklonila spíše k našemu návrhu, protože problém s poukázkami řeší pro podstatně více ohrožených skupin. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz


 

Informace č.: 19 - 2018 (Předávání cen Mosty)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem najdete pozvánku na slavnostní předávání udílení cen NRZP ČR MOSTY za rok 2017. Předávání cen se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15 hodin v Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, na Praze 4. Tuto elektronickou pozvánku můžete využít jako vstupenku na akci, a to zcela zdarma. V pozvánce je uveden program. Celý program bude moderovat pan Aleš Cibulka. O hudební doprovod se postarají paní Hanka Křížková, pan Láďa Kerndl a Hudební ateliér Zbůch HAZBAND. 

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na tuto akci. Máte pořád ještě příležitost se přihlásit. Pokud se rozhodnete, že využijete této mimořádné příležitosti, prosím, obratem nám nahlaste svou účast na adresu

Těším se na shledání s Vámi v Top Hotelu Praha. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel