Aktuality

Informace č.: 81 - 2018 (Informace o jednání v Poslanecké sněmovně - příspěvek na péči a zdravotnické prostředky)

Vážení přátelé,

máme pro Vás několik důležitých informací. V úterý 2. 10. 2018 ve večerních hodinách projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160. Jedná se o novelu, ve které se navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na částku 19 200,- korun. Jednání Výboru bylo poměrně složité a trvalo až do 22 hodin. Výbor nakonec jednání o návrhu novely přerušil a bude se jí opět zabývat 24. 10. 2018 v ranních hodinách. Jako základní problém se ukázal návrh na zvýšení příspěvku na péči také ve III. stupni. I když při prvním čtení novely zákona v Poslanecké sněmovně většina poslankyň a poslanců vyjadřovala vůli zvýšit také příspěvek na péči ve III. stupni, protože hranice mezi III. a IV. stupněm míry závislosti je velmi malá, na Výboru řada jeho členů začala upozorňovat na zvýšené výdaje, které nejsou rozpočtovány ve státním rozpočtu na příští rok, a že může dojít ke zvýšení deficitu státního rozpočtu. Samozřejmě, že my podporujeme, aby došlo k valorizaci příspěvku i ve III. stupni a také jsme to přítomným sdělili. Zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni podpořila ve svém vystoupení také paní ministryně Jana Maláčová. Bohužel, celá debata později sklouzla do politické debaty. Nakonec se představitelé všech poslaneckých klubů dohodli na přerušení jednání s tím, že čas do příštího jednání Výboru intenzivně využijí k diskusi tak, aby se dohodli na přijatelném kompromisu. Máme dojem, že nakonec bude schváleno i zvýšení i příspěvku na péči ve III. stupni, ale nelze odhadnout v jaké výši.

 

Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna může hlasovat o tisku 160 koncem měsíce října nebo začátkem listopadu 2018. Proto je vhodné, abyste se snažili vysvětlit Vašim poslancům důležitost příspěvku ve III. stupni, protože tito lidé jsou častou dobře orientovaní, schopni komunikace, ale potřebují vlastně péči velmi podobnou nebo stejnou jako osoby ve IV. stupni míry závislosti.

 

Ve středu 3. 10. 2018 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tisk 199. V novele je schválen náš základní požadavek, aby od roku 2020 byl stanoven pro příjemce invalidních důchodů III. stupně limit na doplatky léků, a to ve výši 500,- Kč ročně, tedy stejně jako je nyní limit stanoven pro osoby starší 70 let. Zásadní změnou zákona je, že ceny a výše doplatků za zdravotnické prostředky stanoví zákon a nikoliv zdravotní pojišťovny. Poslanecká sněmovna také schválila námi iniciovaný pozměňovací návrh, aby při souběhu elektrického a mechanického vozíku byl limit na úhradu ze zdravotního pojištění 20 000,- Kč na mechanický vozík. Sněmovna však odmítla námi iniciovaný návrh, aby došlo ke zvýšení částky na opravy invalidních vozíků v případě, že je tento zdravotnický prostředek ve vlastnictví pacienta a nikoliv zdravotní pojišťovny. Chceme se pokusit prosadit tento návrh ještě při projednávání zákona v Senátu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

Informace č.: 80 - 2018 (Blíží se uzávěrka fotografické soutěže Navzdory bariérám)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem najdete propozice pro fotografickou soutěž na téma "Navzdory bariérám". Fotografickou soutěž vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Dílo je potřeba poslat nejpozději do 15. října

2018 emailem na adresu . Ceny vítězům předá předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předseda vlády Andrej Babiš. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 79 - 2018 (zvýšení příspěvku na péči jde do finiše)

Vážení přátelé,

v souvislosti s projednáváním senátního návrhu na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni se někteří stavějí do pozice, že to je jejich zásluha nebo, že mají podíl na dosavadní podpoře zákonodárců zvýšení příspěvku na péči. Proto je asi důležité říci pravdu, jak se návrh zákona zrodil a proč se urychlilo jeho projednávání. 

Dovolím si uvést celou historii projednávání zákona. Zákon podali senátoři v říjnu 2017, konkrétně pan senátor Vladimír Plaček, který bohužel již zemřel. Původně se jednalo o velkou novelu zákona o sociálních službách. Senát celý zákon redukoval pouze na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun, a to pouze v těch případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí. Tuto myšlenku NRZP ČR senátorům vnukla a ukázalo se, že senátoři ji akceptovali. 27. dubna 2018 byl poslancům Poslanecké sněmovny rozeslán senátní návrh, jako tisk 160. Vláda dala k návrhu negativní stanovisko a tak NRZP ČR musela přesvědčit poslance, že i přes negativní stanovisko vlády nemá nechat tisk bez projednání a měli by se jím začít zabývat. Podařilo se nám s nimi domluvit, že zákon byl projednán v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny v září. Předseda NRZP ČR se sešel s ministryní Janou Maláčovou a došlo k dohodě, že MPSV ČR podpoří zvýšení příspěvku na péči. V současné době intenzivně jednáme, aby Poslanecká sněmovna podpořila také zvýšení příspěvku na péči i ve III. stupni. Zdá se, že jak poslanci tak i MPSV ČR podpoří takový návrh. Výbor pro sociální politiku, jako garanční výbor, bude projednávat zvýšení příspěvku na péči pravděpodobně ve večerních hodinách v úterý 2. října 2018. Tam se ukáže, jaká je skutečná podpora poslankyň a poslanců k podpoře zvýšení příspěvku na péči nejen ve IV. stupni, ale také ve III. stupni. 

NRZP ČR neorganizovala žádné postávání před Poslaneckou sněmovnou, protože jsme měli informace o tom, že Poslanecká sněmovna drtivou většinou podpoří návrh zákona v prvním čtení. Také jsme Vás o tom dopředu již informovali, že víme, že Poslanecká sněmovna je tomuto návrhu příznivě nakloněna.

Podivujeme se tomu, když někteří se nyní halasně hlásí k tomuto zákonu. Když jsme Vás před několika týdny vyzývali, tak jsme nedostali žádný signál, že právě tito lidé by oslovovali nějaké poslankyně a poslance. Pro NRZP ČR je důležité, že zákon bude přijat, že dojde ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni a s velkou pravděpodobností i ve III. stupni a „není třeba si natřepávat peří na cizím úspěchu“. 

Přeji Vám všechno dobré.

  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel