Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

v pátek 28. ledna 2011 jsme společně s Mgr. Jiřím Morávkem jednali s náměstkem ministra MPSV ČR, panem Mgr. Karlem Machotkou o připravované rozsáhlé novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Panu náměstkovi jsme sdělili, že NRZP ČR zásadně nesouhlasí s restriktivními kroky, které jsou v současné době připravovány v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se především o zrušení institutu náhradního plnění, při plnění povinného podílu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, o snižování příspěvku pro chráněné dílny podle § 78, zákona o zaměstnanosti a rušení souběhu některých příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pan náměstek nám sdělil, že získal od pana ministra delší čas na vyjednávání v této věci. Přijal naši argumentaci ve věci náhradního plnění a přislíbil jednání o systému, který by zabránil zneužívání povinného podílu, ale i zneužívání příspěvku podle § 78. Snažili jsme se panu náměstkovi vysvětlit, že snížení příspěvku podle § 78 postihne pouze poctivé zaměstnavatele, zaměstnávající více než 50 % OZP, ale příliš nepostihne podvodníky. Dále jsme vyjádřili názor, že současný systém, kdy se ruší jednotlivé systémové podpory jen proto, že je někdo zneužívá, považujeme za nepřijatelné, neboť postihuje především ty, kteří systém nezneužívají.

NRZP ČR vytvořila pracovní tým ve složení V. Krása, J. Hrdá, J. Hutař a J. Morávek a vyzvala ministra MPSV ČR, aby NRZP ČR byla přizvána k jednání o systémových změnách v oblasti podpory osob se zdravotním postižením, které se v současné době připravují. Na základě toho máme možnost vyjednávat o jednotlivých změnách. Po jednání s panem náměstkem Machotkou, které bude dále pokračovat asi v polovině měsíce února, se 7. února 2011 pracovní tým sejde s prvním náměstkem ministra práce a sociálních věcí s Bc. Vladimírem Šiškou, MBA. O všech těchto jednáních Vás budu samozřejmě informovat. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, prosím, abyste mi je sdělili na .

Přeji všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Překlad společného prohlášení EDF, IF, MDAC o nezávislém životě

NEZÁVISLÝ ŽIVOT A ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Společné prohlášení členským státům, které se zúčastnily konference WHO Europe, 26. – 27. listopadu 2010 v Bukurešti. Prohlášení sestavily nevládní organizace Inclusion International, Inclusion Europe, Evropské fórum zdravotně postižených a Mental Disability Advocacy Center.

Celý článek...

 

Výzva NRZP ČR k současné situaci ve zdravotnictví

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR s velkým znepokojením sleduje vývoj posledních dní okolo petice lékařů „Děkujeme, odcházíme“. V žádném případě se nehodláme stát arbitrem tohoto velmi vyhroceného sporu mezi lékaři ve výpovědi, zastoupenými LOK, na straně jedné a Ministerstvem zdravotnictví ČR a Vládou ČR na straně druhé.

Poslední zprávy z tohoto vývoje nás jen utvrzují, že ani jedna ze stran nechápe, nebo asi ani nechce chápat, dosah svého jednání a postoje. Velmi se obáváme, že ani jedna ze zúčastněných stran neustoupí ani o malý krůček a nebude ochotna přistoupit na nějaký přijatelný kompromis a následnou dohodu. Tudíž se celý spor vyhrotí zcela absurdním způsobem a to tak, že počínaje 1. březnem dramaticky poklesne počet lékařů v nemocnicích po celé republice. To by, samozřejmě, mělo za následek, jak už byla veřejnost mnohokrát seznámena, uzavírání spousty oddělení v nemocnicích i nemocnic samých po celé naší republice.

V této situaci považuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za svou povinnost zdůraznit, jako zástupce svých členských organizací, které často sdružují chronicky velmi těžce nemocné občany několik holých faktů. Občanům s chronickým onemocněním a zvláště pak těm s těžkým chronickým onemocněním, nebo těžce zdravotně postiženým však už situace s postupem času a stále přetrvávajícím neřešením sporu a nezájmem zúčastněných stran o učinění jakéhokoli ústupku, nahání přímo panickou hrůzu. Těm totiž nejde o mzdy, ekonomické ohodnocení, pozice či úspory. Těm hrozí, že dnem 1. března, pokud situace zůstane neřešena jako dosud, jim začne jít doslova a do písmene o život.

Ponecháváme stranou otázku, jak je vůbec možné, že k takové situaci může dojít u lidí, kteří skládali Hippokratovu přísahu a zavázali se celoživotně sloužit zdraví lidí (takoví lidé jsou součástí všech zúčastněných subjektů a tomuto úkolu podřizovat veškeré své konání. Prostě k ní v současné ČR došlo. Přestože to však tito zúčastnění občané ČR s lékařským diplomem evidentně tak necítí, považuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za svůj prvořadý úkol za této situace hájit zájmy svých členů, sdružených v členských organizacích. Proto je nevyvratitelným názorem Národní osob se zdravotním postižením ČR, o kterém je bytostně přesvědčena, že žádný parciální zájem by neměl být postaven nad ohrožení života lidí. A k němu pomalu, ale jistě, za stávající situace v ČR, zcela reálně dojde.

Ze všech, výše uvedených důvodů Národní rada osob se zdravotním postižením ČR tímto velmi důrazně vyzývá všechny Vládu ČR, MZ ČR, LOK, aby při svém budoucím konání a rozhodování začaly okamžitě respektovat zájmy osob s chronickým onemocněním, především pak dětí s chronickým onemocněním, nedonošených kojenců a dalších velkých skupin občanů, které mohou být současnou situací ve zdravotnictví přímo ohroženy na životě a své další konání neprodleně tomuto faktu přizpůsobily.

Z pohledu NRZP ČR je zcela nemyslitelné, aby se mohlo stát, ať už z jakékoliv pohnutky, že v civilizovaném státě střední Evropy, v roce 2011, za mírové situace, kdy země není postižena žádnou živelnou, ani ekologickou katastrofou, mohla být tak veliká skupina osob, ze dne na den přímo ohrožena na životě. A tato situace nám nyní, vzhledem k nezodpovědnému jednání zúčastněných subjektů, zcela reálně hrozí. Proto se bude NRZP ČR i nadále ze všech svých sil a možností zasazovat, aby k takovému katastrofickému scénáři vůbec nedošlo.

V Praze 27. ledna 2011                                                                                 

Bc. Václav Krása

                                                                                                                     předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel