Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s náměstkem Vladimírem Šiškou

Vážení přátelé,

 

včera proběhlo jednání představitelů NRZP ČR s panem náměstkem Vladimírem Šiškou. V příloze Vám posílám zápis z tohoto jednání. Jednání trvalo od 15:00 do 20:00 hodin a nebylo ukončeno. Dnes budeme pokračovat v jednání od 17:00 hodin. Ze zápisu je zřejmé, že jsme se dotkli téměř všech problematických bodů, které jsou v navržených zákonech. I když z odpovědí pana náměstka vyplývá, že v některých oblastech jsou ochotni ustoupit, většinou nejsou odpovědi řečeny ano ano, ne ne. Z tohoto důvodu také nemůžeme považovat jednání za skončená a nemůžeme je také považovat za jednání, která by vedla k akceptaci většiny našich připomínek.

 

V oblasti jedna je velmi problematické tvrzení o tom, že sociální karty budou obsahovat stejnou informaci a stejnou návaznost na různé podpůrné mechanismy, které jsou dosud spojeny s průkazkami ZTP a ZTP/P. Sociální karta není v navržených zákonech vůbec definována a nedovedeme si představit jak legislativně tuto věc dopracovat. Myslíme si, že to není reálné v běžném připomínkovém řízení.

 

Pokud jde o oblast dvě, agregace dávek, tak stanovisko MPSV ČR je spíše v tom, že prověří, propočítá, bude konzultováno a podobně. V tuto chvíli nemáme tudíž důvod si myslet, že MPSV ČR naše připomínky bude akceptovat.

 

Nejsložitější situace je u oblasti tři, to je u příspěvku na péči. Domníváme se, že tady se s MPSV ČR zcela míjíme v pohledu na základní věci kolem posuzování míry závislosti osob na sociální péči, způsob výplaty příspěvku na péči a způsob distribuce finančních prostředků. Zdá se, že v této oblasti jsme příliš nepostoupili, a že tato oblast bude velmi těžko dohodnutelná.

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že máme vytrvat v našem úsilí v přípravě protestního shromáždění před MPSV ČR. V tomto týdnu proběhne ještě řada jednání. V pátek bych se měl sejít s předsedou Vlády ČR.

 

Domníváme se však, že tato jednání nepovedou ke kýženému výsledku, který si představujeme. Vláda ČR a MPSV ČR by musely změnit celý pohled na problematiku zdravotního postižení, od ekonomického pohledu ke snaze připravit zákony, které zlepší možnost integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti. Bez tohoto zásadního posunu nelze očekávat, že se nám podaří opravdu změnit předkládané zákony.

 

Vážení přátelé, prosím pracujte usilovně na transparentech a připravujte se na protestní shromáždění úterý 22. března před MPSV ČR. Nenechte se zviklat různými emaily a dopisy, které Vás budou odrazovat od účasti na demonstraci s argumentací, že máme jednat a čekat na výsledek jednání. My samozřejmě jednáme. Jednání nebyla přerušena, ale zatím nejsme v situaci, kdybychom mohli říci, že jsme vyjednali, to co jsme předpokládali.

 

Vážení přátelé, blíží se již termín našeho společného shromáždění. Je už jisté, že shromáždění se účastní i známé osobnosti. Jak jsem již dříve uvedl moderovat bude Táňa Fišerová a jednáme i o druhém moderátorovi Janu Potměšilovi. Shromáždění se zúčastní a veřejně na něm vystoupí herec Jan Kašpar a v současné době jednáme i s účastí pana Zdeňka Svěráka. V příloze máte tabulku jízdního řádu autobusů, které zajistila NRZP ČR a které budou jezdit od hlavního nádraží, přes Karlínské náměstí až do místa konání demonstrace. Budou to plošinové autobusy, které poberou větší množství lidí na vozících.

 

NRZP ČR zajišťuje bezplatnou přepravu účastníků protestního shromáždění plošinovými autobusy CROSSWAY. Autobusy budou mít označení "NRZP" a budou zajišťovat zejména přepravu osob se zdravotním postižením. Autobusy budou odjíždět z Wilsonovy ulice (směr Praha Holešovice) od budovy hlavního vlakového nádraží Praha z místa před Fantovou kavárnou. Doporučujeme parkování na placeném parkovišti ve Wilsonově ulici na střeše nové budovy vlakového nádraží. Autobusy budou mít jednu zastávku na Karlínském náměstí 12. Ze zastávky Praha hlavní nádraží pojedou celkem tři spoje v uvedených intervalech. Návrat z protestního shromáždění zajišťuje jeden spoj dvěma autobusy.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zápis z jednání (doc)

Autobusový řád (xls)

 

Stanovisko SNN k restriktivním zákonům

Vážení přátelé,

 

v pátek 11. 3.  projednal Výkonný výbor Svazu neslyšících a nedoslýchavých návrhy zákonů MPSV v sociální  které mohou ve svých důsledcích vážně poškodit pracovní, společenské, kulturní a sociální postavení sluchově postižených, především pak neslyšících.  Tím největším nebezpečím není jen nahrazení průkazek ZTP dnes ještě nepojmenovanou průkazkou Ministerstva dopravy, či koho, ale celý soubor navrhovaných zákonných opatření, která nejsou ani řádně promyšlená ve vztahu k dopadům na všechny zdravotně postižené.

 

Výkonný výbor přijal  k návrhům stanovisko – je v příloze . Seznamte s ním nejen své členy ale i širší veřejnost  a pozvete je na svolanou manifestaci  22. 3. 2011 ve 12.00 h. před Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Jen co možná největší účastí dáme najevo, že jsme tady a není možné nás vystrčit na okraj společnosti podle hesla „ chudým bereme, bohatým rozdáváme“, jen když ušetříme.

 

Držme si palce.    

 

Jaroslav  Paur

 

Stanovisko SNN k restriktivním zákonům (doc)

 

Dopis předsedy NRZP ČR generálnímu řediteli ČT

Vážený pane generální řediteli,

 

obracím se na Vás v souvislosti s odvysílanou reportáží v Událostech z neděle 13. března 2011.

 

 

Paní redaktorka Olga Málková se ve svém příspěvku, který se věnoval zneužívání průkazek ZTP a ZTP/P, neuvedla přesné informace. Především však použila záběry paní Ing. Jany Hrdé, mimo jiné držitelky ceny Olgy Havlové, v souvislosti s komentářem o tom, jak lidé se zdravotním postižením zneužívají různé průkazy a výhody, které mají k dispozici. Považuji tuto skutečnost za velmi neseriózní a paní Ing. Jana Hrdá pravděpodobně bude podávat stížnost Radě ČT. Celá reportáž byla nesena v tom duchu, že lidé se zdravotním postižením v zásadě celý systém zneužívají. Je zajímavé, že paní redaktorka natočila rozhovor také se mnou, přičemž do reportáže použila pasáž, která se ve skutečnosti vůbec nevztahovala k tématu reportáže. Pravděpodobným cílem mého vystoupení bylo, aby reportáž nemohla být napadena z nevyváženosti, neboť opticky dostalo jak MPSV ČR, tak i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR slovo.

 

Vážený pane generální řediteli, považuji za velmi nešťastné, že jsme neměli možnost vyjádřit se k hlavnímu tématu reportáže, průkazkám ZTP a ZTP/P. Rozumíme tomu tak, že ČT umožnila MPSV ČR odvysílat nepravdivé a zkreslující údaje ve sporu, který vede s NRZP ČR o pojetí sociální reformy. Velmi bych přivítal, kdybychom mohli na tyto zkreslující údaje v ČT vystoupit. České televize si velmi vážíme, protože věnuje problematice zdravotního postižení velkou pozornost. Byli bychom velmi neradi, kdybychom se stali nyní předmětem jakési podivné kampaně proti osobám se zdravotním postižením. Věřím, že to byla nezkušenost paní redaktorky Olgy Málkové v oblasti sociální péče, neboť sama mi při rozhovoru přiznala, že o této oblasti nemá dostatek informací.

 

Vážený pane generální řediteli, věřím, že i nadále bude pokračovat vzájemná spolupráce mezi ČT a NRZP ČR a byl bych nerad, kdyby tato reportáž byla příčinou nezájmu ČT o problematiku lidí se zdravotním postižením.

 

V úctě

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel