Aktuality

NRZP ČR podporuje nově vzniklý nadační fond CESTA BEZPEČÍ

Společnost Secar Bohemia (distribuuje ochranný systém pro vozidla - SHERLOG) se rozhodla reagovat na stále vzrůstající počet krádeží vozidel, jejichž majiteli jsou lidé se zdravotním postižením. Tyto krádeže a vůbec rostoucí agrese vůči těmto lidem, jsou vrcholem cynismu, hyenismu, ale i apatie společnosti. Speciálně upravená vozidla jsou pro lidi se zdravotním postižením jediným pojítkem s okolním světem. Mobilita je klíčovou oblastí ve vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Zajištění mobility pro tyto lidi znamená, že mohou studovat, být zaměstnáni a že se mohou účastnit společenského života. Druhým problémem v této věci je reakce státu u lidí, kterým poskytl příspěvek na nákup vozidla. Pokud se prokáže, že auto bylo zajištěno bezpečnostním systémem a přesto bylo ukradeno, tak příspěvek nemusí majitel vozu vracet. Otázkou ale je, jak a co musí majitel vozu dokládat a dokazovat. A i přesto, že se mu to podaří, nemá takový člověk automaticky nárok na nový příspěvek a musí čekat, až uplyne 5 let od přiznání posledního příspěvku.

Secar Bohemia se proto rozhodl těmto lidem preventivně pomoci – do vybraných vozidel zdarma zabuduje svoje vyhledávací rádiové zařízení. Úspěšnost dohledání odcizených aut je díky unikátnímu rádiovému systému téměř stoprocentní. Pro tyto účely založila firma ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR nadační fond – CESTA BEZPEČÍ. Posláním a účelem nadačního fondu CESTA BEZPEČÍ je především:

  • poskytování příspěvků na ochranu a úpravy motorových vozidel pro osoby se závažným pohybovým postižením
  • podpora aktivit vedoucích k větší mobilitě osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér,
  • podpora při nákupu a distribuci kompenzačních pomůcek, jejich ochrana a zabezpečení,
  • osvěta a poskytování podpory aktivitám osob se zdravotním postižením

O vzniku nadačního fondu Cesta bezpečí bude společnost Secar Bohemia informovat ve středu večer v Karlínském divadle na svém vánočním večírku.

Od nadační fondu Secar Bohemia očekávám spolupráci a podporu ve specifických oblastech zaměřených na mobilitu osob se zdravotním postižením. Neměla by to být klasická charita, ale podpora systémových opatření v oblasti mobility a bezpečnosti,“ říká předseda NRZP ČR Václav Krása.

 

Návrh EDF na vytvoření evropského průkazu mobility

EDF předložíla návrh vytvoření evropskéko průkazu mobility, který by měl zajistit sjednocení některých výhod pro OZP v rámci EU. Tento dokument se týká především možnosti vzniku takového průkazu za stávající (zejména legislativní) situace v EU. 

Popisovaná kampaň pro rok 2011 za evropský průkaz mobility byla předsednictvem EDF již schálena (v onom v užším smyslu uvedeným v návrhu).

 Ke stažení: dokument PDF

 

Evropská komise se snaží zlepšit přístup pro 80 milionů lidí se zdravotním postižením

Většina lidí považuje za samozřejmost, že může nastoupit do autobusu a jet si nakoupit, surfovat na internetu nebo se bavit při sledování televizních seriálů. Pro 80 milionů Evropanů se zdravotním postižením však mohou existovat vážné překážky, kvůli kterým jsou pro ně takové činnosti nedostupné. Evropská komise přijala 15. listopadu 2010 novou strategii pro odstranění těchto překážek. Plán nastiňuje, jak může EU a vlády jednotlivých států zlepšit postavení lidí se zdravotním postižením a umožnit jim využívat svých práv.

Celý článek...

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel